Jaarlijks krijgen 7000 nabestaanden van moord, vermissing of zelfdoding last van klachten. Klachten die goed te behandelen zijn, maar een overgrote meerderheid laat zich niet behandelen, of pas veel later. We spreken Jos de Keijser, klinisch psycholoog, psychotherapeut en bijzonder hoogleraar in Groningen. 

Rouwverwerking - Slachtofferhulp.nl. Verwerken van het verlies Steun en advies

Steun en advies - Steunpunt Rouw en Verlies. Hulp en advies bij Rouw en Verlies