Er moet afscheid genomen worden van kolen. Steenkolencentrales zijn zeer vervuilend voor het milieu. Het Parijse klimaatakkoord noemt 2030 als een cruciaal jaar. In dat jaar moeten de doelen gehaald zijn. Om dit behalen is een nieuwe strategie in de Rotterdamse havens nodig.

Het havenbedrijf en kolenoverslagbedrijf EMO zeggen al overeenstemming te hebben over een verlenging van het huurcontract per augustus 2018. Voor nog eens 25 jaar.  Dus tot 2043. Wethouder Visser is terughoudend en vindt de motie onverstandig. Hij denkt dat kolen de komende jaren nog nodig zijn voor de staalproductie en voor de Nederlandse en Duitse kolencentrales. 

Steenkool heeft geen toekomst

"Belachelijk" zegt hoogleraar Transitiewetenschap Jan Rotmans. Steenkool heeft geen toekomst. Steenkolencentrales zijn extreem vervuilend. Kolen is exit. Maar Rotterdam weigert afscheid te nemen van de zeer winstgevende steenkolenverslag. "Al 30 jaar is het argument van de fossiele industrie dat als wij het niet doen anderen het zullen doen", aldus Rotmans. 

"Rotterdam is de zwartste stad van Noordwest Europa. Ik durf me in het buitenland niet meer te vertonen. Als je 10 jaar geleden zo’n grote broek aantrekt en zegt dat je het CO2 uitstoot probleem gaat aanpakken en oplossen, en je presteert helemaal niets, dan moet je je schamen.” De hoogleraar pleit ervoor de Kolencentrales uit te zetten. “We hebben gascentrales genoeg, die zijn veel minder vervuilend.” 

Leiderschap

De energietransitie kun je niet aan de markt overlaten. Dat ziet ook Sjaak Poppe, woordvoerder van het Rotterdamse Havenbedrijf. Er moet politieke sturing zijn, en die is er ook meent hij. Het havenbedrijf neemt deel in windmolenparken, in ondergrondse CO2 opslag onderzoeken, in restwarmte projecten. 

“Maar”, zegt Poppe, “we kunnen nog niet van de steenkolen af. Steenkool is nodig in de staal productie. Daar worden bijvoorbeeld windmolens van gemaakt. Zolang we geen erts kunnen smelten zonder steenkool zal de steenkolen overslag nodig zijn.”