Scheldpartijen, verdachtmakingen en persoonlijke aanvallen. De discussie over wél of niet vaccineren bereikte deze week een dieptepunt. De voorzitter van het instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, werd met de dood bedreigd na zijn pleidooi om weigerende ouders te korten op de kinderbijslag.

'Ze riepen dat ik kapot geschoten moet worden'

Het is een onderwerp dat al weken de gemoederen flink bezig houdt, het beleid rondom vaccineren. Het aantal inentingen daalt al jaren gestaag en dat wakkert de discussie aan of er scherpere maatregelen nodig zijn vanuit de overheid om de vaccinatiegraad weer op te peil te brengen.

KIJK & LEES OOK:

RIVM: “Veel emoties over vaccineren”

Ook het RIVM merkt dat deze kwestie heel gevoelig ligt en voor veel verhitte reacties zorgt. Jaap van Dissel, directeur infectiebestrijding van het RIVM, heeft hier in zijn werk last van.

“We merken dat de emoties bij dit onderwerp vaak  hoog oplopen. Maar daar is op zich niks op tegen. Het heeft ook te maken met het feit dat mensen veel mondiger zijn geworden." Volgens van Dissel vereist dit ook een andere manier van communiceren. “Je kunt als RIVM niet alleen meer informatie zenden, maar zult van veel meer interactie uit moeten gaan. Dat vraagt voor ons ook een andere rol dan vroeger.”

'Ik werd een fascist genoemd'

Ruud Coolen, voorzitter van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft aan den lijve ondervonden hoe hard het debat over vaccineren gevoerd kan worden.

Coolen riep eerder bij EenVandaag op ouders te korten op hun kinderbijslag als ze weigeren hun kinderen te vaccineren. De reacties hierop waren bepaald niet mals. “Dat was heftig. Ik ben er ook van geschrokken. Iemand heeft mijn mobiele nummer te pakken gekregen en toen ik opnam was het eerste wat ik hoorde, fascist. Een ander riep dat ik kapot geschoten moest worden.”

Kijk & Lees ook:

“Veel hardere campagne vóór vaccineren nodig”

Het IVM vindt dat er veel harder en agressiever campagne gevoerd moet worden om het aantal vaccinaties te verhogen. “Ik vind dat de overheid veel duidelijker moet gaan staan voor het eigen vaccinatieprogramma. Laat maar zien hoe belangrijk dit is en hoeveel doden hiermee voorkomen zijn. De communicatie hierover is naar mijn mening nu nog veel te slap en vrijblijvend.

Hoogleraar volksgezondheid en oud-huisarts Ivan Wolffers volgt het debat al jaren op de voet. Ook hij heeft het wantrouwen zien toenemen.“Het wantrouwen richting wetenschap is in het algemeen sterk toegenomen. Dat komt ook  omdat ze te veel in een ivoren toren zitten. Veel te moeilijk en vaak slecht communiceren. Dat voedt de scepsis.”

'Neem scepsis serieus'

Overigens gelooft Wolffers niet in een hardere aanpak ten aanzien van vaccineren. “Dat vergroot alleen maar het wantrouwen. Dan denken mensen juist: het wordt ons door de strot geduwd. Verplichten is bovendien ook niet uitvoerbaar.”

Volgens de hoogleraar is een persoonlijke benadering noodzakelijk. "De grootste groep bestaat uit twijfelaars, mensen die zorgen hebben. Neem die zorgen en onzekerheid serieus. Dat is echt heel belangrijk. Daarmee kun je veel meer mensen overtuigen".