Het krijgen van kinderen is een enorme belasting voor een relatie. In Vinexwijken met veel jonge gezinnen zijn scheidingen dan ook aan de orde van de dag. Om ellende later te voorkomen wil Amersfoort beginnen met relatieles voor aanstaande ouders.

Naast de pufles dus ook voorlichting over de valkuilen die je tegenkomt na het krijgen van een baby.

In de vinexwijk Vathorst in Amersfoort stranden veel relaties. Raadslid Ron van der Spoel van de ChristenUnie heeft het zelfs over één op de twee stellen. In de wijk wonen heel veel jonge gezinnen en volgens het raadslid is het krijgen van het eerste kind een grote risicofactor.

Hij wil jonge ouders meer bewust maken van dit gevaar en wijzen op de mogelijkheden om hulp in te roepen. Hiermee hoopt hij erger te voorkomen. De kosten van deze voorlichting zijn voor de gemeente. “Als je ziet wat echtscheidingen de gemeenschap kosten, kan investeren in preventie ook financieel goed uitpakken.”

Bankslapers

Nu de woningmarkt aantrekt, wordt er een stijging in het aantal scheidingen geconstateerd. Het huis staat niet meer onder water, en dus vindt er een inhaalslag plaats. “Deze wijk kent veel bankslaapgezinnen”, zegt Van der spoel. Mensen bij wie het lang niet goed zit, bleven toch bij elkaar uit angst voor financieel verlies. Nu het beter gaat, hakken ze de knoop door. 

Ook bij het CBS zien ze deze inhaalslag. Het aantal scheidingen gaat terug naar het niveau van voor de crisis en vertoont zelfs een lichte stijging.