De grote vraag na het debat over pulsvissen gisteren in het Europees Parlement was: 'Is pulsvissen nou goed voor het milieu of juist niet?' Een Franse Europarlementariër zei na de stemming, waarin een verbod werd aangenomen, dat hij blij is met het verbod omdat deze vorm van vissen 'zeer destructief' is. Klopt dat wel?

Vissers die aan pulsvissen doen hebben een net dat elektrische prikkels geeft aan de vissen op de zeebodem. Door die prikkels verkrampen de vissen kort en zwemmen ze daarna in het net. De methode is een alternatief voor vissen met sleepnetten, wat beschadigend werkt voor de zeebodem. Hoogleraar Adriaan Rijnsdorp van de Wageningen University leidde een groot Europees onderzoek naar de effecten ervan op de zeebodem en op de vissen.

Verbetering en schade

Wat de zeebodem betreft blijkt uit het onderzoek van Rijnsdorp dat pulsvissen minder schade aanricht dan ‘gewoon’ vissen met sleepnetten zonder elektriciteit. Maar voor een bepaalde groep vissen kan de elektriciteit wel degelijk schade aanrichten. Rijnsdorp: "Eigenlijk is het enige negatieve effect wat we nu heel duidelijk gevonden hebben dat die elektrische stimulering veroorzaakt dat de vissen verkrampen, in de seconde dat ze in dat elektrisch veld zijn, vlak voordat ze opgevist worden. Met name bij kabeljauw kan het dat dan die spiercontractie de ruggengraat overbelast, waardoor een aantal van de kabeljauwen hun ruggengraat breekt.' 

In zeker zin heeft de Franse Europarlementariër dus gelijk: pulsvissen is destructief voor bepaalde soorten kabeljauw. Of het voor andere vissen ook zo is, weten deze onderzoekers nog niet. Op dit moment loopt er vervolgonderzoek naar andere vissoorten. Wat wel bekend is, is dat andere proeven juist uitwijzen dat er minder vissen dood gaan met de methode pulsvissen dan met de ouderwetse methode. 

Rijnsdorp vervolgt: "Proeven die wij ook gedaan hebben dat is dat we ondermaatse schol en ondermaatste tong en rogge, die bijgevangen worden, aan bord in grote overlevingsbakken zetten om te kijken: overleven die dieren het hele vangstproces? Dat zijn dus dieren die in die pulsvisserij gevangen zijn. Dan vinden we overlevingspercentages die veel hoger zijn dan proeven die we eerder hebben gedaan met de boomkor-visserij. Dus als de puls zo destructief is, zou je geen overleving mogen verwachten."

Conclusie

Puls-vissen is dus béter voor de bodem, slechter voor sommige kabeljauw, en béter voor andere groepen vissen. Het lijkt er dus op dat de uitspraak van de Franse Europarlementariër fictie is. We hebben het ook og even voorgelegd aan Professor Michel Kaiser van de School of Ocean Sciences, Bangor University in Wales. Hij is een onafhankelijke wetenschapper die het onderzoek in Nederland volgt en becommentarieert. Kaiser noemt ook dat de enige bekende schade door pulsvisserij die voor een relatief klein deel van de kabeljauw is. 

Op basis van de reacties van deze wetenschappers beschouwen we de uitspraak dat pulsvissen 'zeer destructief' als fictie.