Het protest tegen het boren naar schaliegas in ons land zwelt steeds verder aan. Zestig gemeenten hebben zichzelf schaliegasvrij verklaard. Met als voorloper Boxtel waar het Britse bedrijf Cuadrilla een vergunning heeft om proefboringen te doen. Het Brabantse dorp is vandaag strijdtoneel tijdens een werkbezoek van Haagse politici die het finale oordeel moeten vellen. 

In augustus die jaar maakte de verantwoordelijk minister Henk Kamp (Economisch Zaken) bekend dat de risico’s van boringen naar schaliegas zijn te ondervangen. De minister concludeert dit op basis van een rapport van het ingenieursbureau Witteveen+Bos. 

Provinciale Staten van Noord-Brabant houden op vrijdag 27 september een extra vergadering over schaliegas. Aan de orde komt het plan om boringen naar schaliegas te verbieden.

Kamp beslist pas in oktober of er proefboringen kunnen worden gedaan naar schaliegas. Hij wacht op advies van de commissie voor de milieueffectrapportage (mer), die nog moet oordelen over het rapport van ingenieursbureau.  

EenVandaag volgt PvdA Kamerlid Jan Vos. Zijn partij moet de VVD aan een meerderheid helpen om schaliegasboringen toe te staan. Vos moet de fractie adviseren en wil daarom met eigen ogen zien waar de boortoren moet staan.  

Vijf vragen over schaliegas