Een dode festivalbezoeker, zes gewonden, 21 agenten die moesten schieten en een getraumatiseerd politieteam. Dat was de trieste balans na het strandfeest in Hoek van Holland dat uitliep in een complete veldslag tussen politie en relschoppers. Vandaag is het onderzoek naar de strandrellen door het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement gepresenteerd. Daaruit blijkt dat politie, justitie en gemeente faalden.

Politie, justitie en de gemeente Rotterdam hebben fout op fout gestapeld rondom het fataal verlopen strandfeest in Hoek van Holland.

Het COT spreekt in een rapport dat straks wordt uitgebracht, van ,,ongecoördineerde hulpverlening, routinematige voorbereiding, onvoldoende risico-inschatting, onvoldoende rechtdoen aan dreigingsinformatie, onduidelijke commandostructuur en een verwarrende briefing voorafgaand aan het evenement''.

Ook constateert het COT ,, een ontoereikende reactie op incidenten en ontwikkelingen tijdens het evenement in de eerste uren en het veel te laat inlichten van de korpsleiding, burgemeester en hoofdofficier van justitie''. Volgens de onderzoekers had de korpsleiding onvoldoende zicht op de voorbereidingen van het evenement. Burgemeester Ahmed Aboutaleb neemt alle aanbevelingen van de onderzoekers over en heeft besloten tot een ,,organisatorische aanpassing''.

Volgens het COT had de dreigingsinformatie die bij de politie beschikbaar was voorafgaand aan het evenement, reden moeten zijn om te heroverwegen of het gratis strandfeest Veronica Sunset Grooves door moest gaan. In ieder geval hadden er aanvullende maatregelen moeten worden getroffen, zoals het beschikbaar hebben van Mobiele Eenheid en het ,,opschalen van de commandostructuren''.

,,Dit is ten onrechte niet gebeurd'', constateert het COT. ,,Aan het begin van het evenement waren er allerlei signalen dat het mis zou gaan. Deze signalen zijn onvoldoende onderkend. Ten onrechte zijn op dat moment geen toereikende, aanvullende maatregelen getroffen.''

,,De burgemeester en hoofdofficier van justitie zijn ten onrechte niet ingelicht over de voorbereiding van het evenement en de gebeurtenissen tijdens het evenement'', aldus het COT. ,,Ze zijn veel te laat geïnformeerd over de ernstige ongeregeldheden. De korpsleiding had onvoldoende zicht op de voorbereidingen van het evenement en is tevens ten onrechte niet ingelicht over de dreigingsinformatie en de gebeurtenissen.''

Zowel de korpsleiding als de burgemeester en de hoofdofficier van justitie dragen daar volgens het COT ook zelf verantwoordelijkheid voor. ,,Zij hadden zich zeker moeten stellen dat het bestaande protocol voor informatievoorziening aan de driehoek werd nageleefd, zodat zij steeds tijdig en volledig zouden worden geïnformeerd.''

Politie, justitie en gemeente faalden