De economische crisis lijkt achter de rug, maar het aandeel minima in de schuldhulpverlening is vorig jaar fors toegenomen. 

Dit staat in het jaarverslag van de branchevereniging voor schuldhulpverlening NVVK dat vandaag verschijnt. Bijna tweederde van de mensen die aanklopten voor schuldhulpverlening moet rondkomen van een minimumloon of lager. Opvallend omdat twee jaar daarvoor minima nog voor 44% deel uitmaakten van de groep. 

Hardnekkiger

“We zien dat de financiële problemen hardnekkiger zijn geworden”, zegt Marco Florijn, voorzitter van de NVVK. “Veel mensen hebben minder te besteden door hogere lasten en minder vaste inkomen.” Het aantal mensen in de schuldhulpverlening blijft de afgelopen jaren vrij stabiel, maar de groep mensen met problemen verschuift dus naar de minima. 

Overheid oorzaak

De NVVK pleit naar aanleiding van de cijfers uit het jaarverslag voor een vereenvoudiging van het stelsel van inkomensvoorzieningen en toeslagen. “De overheid is nu vaak de oorzaak van schulden. Het is zo ingewikkeld geworden dat mensen vaak bijna onbewust in de schulden komen”, aldus Florijn. 

De branchevereniging zou ook willen dat schuldeisers wettelijk verplicht kunnen worden tot meer en snellere samenwerking in de zoektocht naar een oplossing uit de schulden te komen.

Ervaringseskundige

EenVandaag spreekt met NVVK-voorzitter Marco Florijn. Ook gaan we langs bij Wim Goverde. Hij leeft van 45 euro per week en is al meer dan 10 jaar bezig om zijn schulden te beheersen. Hij zet zich in als ervaringsdeskundige om anderen te helpen. Ook in dat werk ziet hij hoe lastig het is om, als je weinig te besteden hebt, niet in de schulden te komen.

update
clock 17-05-2017 11:04

Reactie staatssecretaris Klijnsma

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) wijst in een reactie op het recente besluit om een adempauze voor mensen met schulden in te lassen waarin ze niet worden geconfronteerd met incasso-acties en de vereenvoudiging van de beslagvrije voet zodat schuldenaren niet onder het bestaansminiumum terecht kunnen komen. Die besluiten zijn in nauw overleg met meerdere ministeries tot stand gebracht. Het pleidooi van de NVVK om tot een medewerkingsplicht voor schuldeisers te komen vindt Klijnsma een interessant idee dat ze nader wil bestuderen.