De Nationale ombudsman onderzoekt hoe politie en Openbaar Ministerie  zijn omgegaan met de klokkenluider die misstanden rond het Rotterdamse olieopslagbedrijf Odfjell aan het licht bracht. 

De klokkenluider beklaagde zich bij de Nationale ombudsman over het feit dat hij bij het OM geen gehoor vond met zijn klachten over de onveilige situatie bij Odfjell. Ook zou het OM niet duidelijk hebben gemaakt dat hij zich kon beroepen op de status van klokkenluider en geen enkele ondersteuning hebben geboden. 

De ombudsman kijkt ook naar het optreden van de politie die niet adequaat zou hebben gereageerd op meldingen van de klokkenluider. EenVandaag bracht met deze persoon de misstanden bij Odfjell aan het licht:

 

Reactie klokkenluider Odfjell

De Nationale ombudsman wil verder geen commentaar geven omdat het onderzoek reeds gestart is. Het ministerie van Veiligheid en Justitie en het College van procureurs-generaal zijn om informatie gevraagd. De klokkenluider laat aan EenVandaag weten blij te zijn met het onderzoek. “Het is goed dat hiernaar gekeken wordt opdat toekomstige klokkenluiders wel naar de juiste instanties geleid worden en bescherming kunnen genieten van de Nederlandse overheid”, aldus de klokkenluider.

Rol klokkenluider

Het olieopslagbedrijf Odfjell heeft naar aanleiding van alle misstanden een tijd helemaal stil gelegen. Inmiddels draait het weer op halve kracht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde dat de veiligheid en het toezicht bij Odfjell langdurig onvoldoende was. 

De rechter veroordeelde het bedrijf Odfjell in december 2013 tot een recordboete van 3 miljoen euro voor het niet melden van incidenten en het niet op orde hebben van de veiligheid. De aandacht voor de problemen bij Odfjell kwam pas nadat klokkenluiders aan de bel trokken over de onveilige situatie bij het bedrijf.