‘Vijftig miljoen moslims wereldwijd zijn bereid geweld te gebruiken om de islam te verdedigen.’ Een uitspraak van socioloog Ruud Koopmans in het Algemeen Dagblad roept veel discussie op. Want is dat aantal correct?

NRC ging vandaag in hun factcheck-rubriek na of de beweringen van de hoogleraar wel kloppen. De conclusie:

Hoewel volgens onderzoek animo van moslims voor geweld afneemt, bewijst het wel dat de stelling van Koopmans klopt. Die uitspraak beoordelen we als waar

Koopmans was vandaag ook te horen op Radio 1. ‘Ik ben ervan overtuigd dat de radicale islam in West-Europa enorm wordt onderschat’, herhaalde hij daar.

Het interview, afgenomen door Wierd Duk, werd gehouden na de aanslag in Berlijn. Koopmans stelt onder meer: ‘Het stoort mij dat er na dit soort aanslagen nooit een massale mobilisatie van moslims op gang komt. Als zoiets in naam van jouw religie gebeurt, heb je de verantwoordelijkheid om te handelen. Maar ook nu wordt weer gezegd dat dit niets met de islam te maken heeft.’

Het artikel van Duk behoeft volgens NRC wel een nuance: het AD schrijft dat 50 miljoen moslims bereid zijn om geweld te gebruiken. Koopmans echter stelt dat 50 miljoen moslims geweld zouden accepteren om de islam te verdedigen, in plaats van het zelf te gebruiken.

En dat is waar vandaag ook weer op wordt gereageerd. Advocaat Wil Eikelboom twittert: