De Nederlandse vissers hebben er deze week weer een uitdaging bij. Naast de hoge brandstofprijzen worden ze vanaf nu geweerd uit de Franse wateren. Na een stemming in het Europees Parlement is de flyshoot- of zegenvisserij namelijk niet langer toegestaan.

De Nederlandse vissers zijn nu boos op hun Franse conculega's. "De ene keer is het dit, de andere keer is het dat", treurt Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond. "Aan het eind van het liedje kunnen we nergens meer vissen."

Na pulsvissen is flyshoot de nieuwe boeman

Het leek voor de Nederlandse vissers het gehoopte alternatief sinds pulsvissen niet meer mocht. Nadat de Fransen lobbyden, werd pulsvissen verboden. Nu hebben de Fransen op deze alternatieve viswijze opnieuw een lobby losgelaten en vanaf januari mogen andere landen dan Frankrijk niet meer flyshootvissen in de Franse wateren.

"Eerst mochten we niet meer vissen met pulsvisserij, nu is het de flyshoot die verboden wordt. Wat ons betreft is dit het failliet van de Europese Unie", vertelt Nooitgedagt. "Het gemeenschappelijke visserijbeleid kan zo niet meer. We worden weggejaagd op een vervelende manier."

Bekijk ook

Flyshootmethode

Bij de flyshootmethode wordt er een touw over de bodem getrokken. Daardoor komen de vissen in beweging en door de stofwolken op de bodem zwemmen ze allemaal dezelfde kant op. De vissen zwemmen dan samen richting het net dat de visser in een keer omhoog haalt.

"Het is heel effectief en efficiënt", zegt marinebioloog Irene Kingma. "De manier waarop de Fransen vissen is minder snel. Zij zien dus al jaren dat hun netten minder vis vangen als de Nederlanders zijn geweest. Daar zijn ze klaar mee."

'Fransen hebben beter gelobbyd'

"De Fransen hebben beter gelobbyd dan de Nederlanders", vervolgt de marinebioloog. Zij was gisteren bij de stemming in het Europees Parlement aanwezig.

Volgens Kingma had Nederland sneller met de Fransen in gesprek kunnen en moeten gaan. "Er wordt hier door Frankrijk al meer dan 10 jaar over geklaagd."

Bekijk ook

Geen gesprekken tussen Nederland en Frankrijk

"Nederland is pas afgelopen jaar met de Fransen in gesprek gegaan, dat is veel te laat", vervolgt ze. "Nu zie je dat de Fransen er klaar mee zijn en nu via het Europees Parlement alle andere landen uit hun water weren als ze op deze manier vissen."

Dit ligt volgens Kingma in lijn met de gang van zaken in het verleden. "Je ziet wat ook bij puls gebeurde. De Fransen geven al heel lang aan dat ze er een probleem mee hebben. De visserij doet er niks aan die zorgen weg te nemen. Nederland vraagt niet wat er dan wel acceptabel is. Die gesprekken zijn helemaal niet gevoerd. Daarom zijn de Fransen nu op dit botte instrument van een verbod overgestapt."

Duurzamer vissen

De visserijsector komt er in de ogen van de vissers bekaaid vanaf. "Pulsvissen is een hele duurzame manier", zegt Nooitgedagt. En de flyshoot methode is dat volgens hem ook. "Je hebt minder brandstof nodig op deze manier, maar nu mag dit ook niet meer."

Toch valt er volgens Kingma qua duurzaamheid nog winst te behalen. "Er wordt nog steeds gevist met dieselmotoren, al wordt er misschien iets minder brandstof gebruikt. Bij flyshootvissen zijn de netten heel fijn, waardoor er heel veel bijvangst is. Dat is voor de ecosystemen helemaal niet duurzaam."

Bekijk ook

Zorgen om bijvangst

De Fransen hebben samengewerkt met een milieuorganisatie. Zij stellen dat flyshootvissen slecht is voor hun ecosystemen in zee en dat dit daarom niet meer gedaan mag worden. Het argument dat ze gebruiken, is de zorg om voor bijvangst, waar weinig beeld van is.

"De Europese Commissie stelt ook dat ze weinig weten van wat er daadwerkelijk gevangen wordt", vertelt Kingma. "De bijvangst die verkocht wordt, wordt geregistreerd. Maar wat ze teruggooien de zee in, daar is geen registratie van. Je kunt daarbij denken aan haaien en pijlinktvissen, waar geen registratieplicht van is."

'Ga in gesprek'

De Nederlandse Vissersbond nodigt nu de Fransen uit om eens te komen kijken hoeveel bijvangst er is, maar volgens Kingma is de kogel al door de kerk. "Deze stemming kan je niet meer zomaar terugdraaien. Die is dinsdag aangenomen en vanaf januari zal het verbod ingaan."

Het is volgens de marinebioloog de zoveelste keer dat Nederland te laat reageert. "In het vervolg moet Nederland met nieuwe technieken echt eerst met de Fransen in gesprek gaan, om samen te werken."

Ecosysteem op de eerste plaats

"Er moet nu weer naar nieuwe duurzame manieren gekeken worden, maak plannen waarbij het ecosysteem eerst komt", legt Kingma uit. "Er is in de Franse wateren ook maar een bepaalde hoeveelheid vis te vangen."

"Bespreek samen hoe je dat verdeeld, zodat de Fransen niet het idee hebben dat alle vis voor hun neus wordt weggehaald. Als Nederland goede afspraken met Frankrijk maakt en als ze van tevoren nieuwe technieken bespreken, kan het lukken."

Bekijk hier de televisiereportage over dit onderwerp.