Nederland moet de Afrikaanse drug Qat verbieden en stoppen met import van dit verdovende middel. Dat willen Denemarken, Zweden en Noorwegen. Qat is een verdovende plant en komt met duizenden kilo's per week Nederland binnen en wordt vervolgens door heel Europa gesmokkeld. De Scandinavische landen worden overspoeld met Qat en willen dat dat stopt.

Qat is schadelijk voor de gezondheid en bovendien gaat de miljoenenopbrengst van de smokkel naar Al Shabaab, een moslim terreurorganisatie in Somalie. Maar Nederland weigert iets aan de Qat-smokkel te doen.

De Nederlandse regering heeft de schadelijke effecten van Qat laten onderzoeken en volgens Den Haag is het een onschuldig plantje. Maar de Zweedse geheime dienst SAPO ziet dat anders en denkt bovendien dat de miljoenenopbrengst van de Qatsmokkel naar Al Shabaab gaat. Een terreurorganisatie in Somalië.

Naar aanleiding van vragen van onze kant reageerde AIVD met het volgende antwoord:

De AIVD verricht onderzoek naar het conflict in Somalië, de dreiging die uitgaat van Al Shabaab en de rol van de Somalische diaspora hierbij. Hoewel de AIVD hierbij ook aandacht heeft (gehad) voor geldstromen vanuit de diaspora richting Somalië, beschikt de AIVD over onvoldoende aanwijzingen om te veronderstellen dat de qat-handel in West-Europa in handen is van Al Shabaab.

De AIVD acht het wel aannemelijk dat geld dat met de qat-handel wordt verdiend in beperkte mate doorvloeit naar Al Shabaab. Qathandel vormt namelijk één van de inkomstenbronnen van de Somalische gemeenschap in Nederland en het is bekend dat enkele leden van deze gemeenschap positief staan ten opzichte van Al Shabaab. De AIVD schat echter in dat de steun onder de Somalische diaspora voor Al Shabaab beperkt is en heeft geen reden om aan te nemen dat dit onder handelaren in qat anders zou zijn. Aangezien geldtransacties richting Somalië – bij gebrek aan een goed functionerende reguliere bancaire infrastructuur – veelal verzorgd worden door hawala bankiers is het moeilijk om zicht te krijgen op de geldstromen die met de handel van qat en de financiering van terrorisme samenhangen.

Lees ook