Er zijn al meerdere incidenten geweest met aardgascondensaat bij het zogeheten Tankenpark van de NAM in Farmsum bij Delfzijl. Dat blijkt uit navraag van EenVandaag. De aardgasmaatschappij is opnieuw in opspraak naar aanleiding van de lekkage van dertigduizend liter van deze giftige stof in het Afwateringskanaal. Het water en de omliggende grond raakten daarbij verontreinigd.

Aardgascondensaat komt vrij bij de winning van aardgas. Het is vergelijkbaar met benzine en bevat het giftige benzeen. De stof is zeer licht ontvlambaar en gevaarlijk voor het milieu. De oorzaak van de lekkage was een storing in de pomp, een kapotte klep en een te late reactie. Een ’samenspel van factoren’, zo schrijft het bedrijf. De NAM zegt het ‘incident te betreuren en blijft in contact met de omwonenden’. 

Ook incident in augustus dit jaar

Het blijkt niet het eerste incident op het Tankenpark in Farmsum, zo meldt de NAM na vragen van EenVandaag. Er zijn de afgelopen vijf jaar vijf meldingen gedaan aan het Staatstoezicht op de Mijnen, waar het bedrijf meldingsplicht aan heeft. In twee gevallen ging het om vals alarm, in drie andere gevallen ging het om het schadelijke aardgascondensaat.

In augustus 2017 lekte 2,5 kuub aardgascondensaat uit een schip in het Zeehavenkanaal bij Delfzijl. Een persoon aan boord van het schip raakte bedwelmd en werd opgenomen in het ziekenhuis. In augustus dit jaar blijkt 6 kuub damp van aardgascondensaat te zijn vrijgekomen. En begin oktober het incident waarbij 30 duizend liter weglekte. 

De vrijgekomen dampen in augustus waren nog niet bekend. Maar niet ieder incident dat aan het Staatstoezicht op de Mijnen wordt gemeld, komt naar buiten, zegt een woordvoerder van de NAM aan EenVandaag. De NAM zegt dat er naast de damp in de atmosfeer, verder geen schade in de omgeving is opgetreden. De lekkage deze maand is voor de NAM reden om 'haar eigen veiligheidscultuur zeer grondig te onderzoeken met als doel om elk soortgelijk incident in de toekomst te voorkomen’, zo laat het bedrijf weten. 

Toezicht zo lang als het nodig is

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft het Tankenpark van de NAM in Delfzijl onder verscherpt toezicht geplaatst. Ook het Functioneel Parket is een strafrechtelijk onderzoek gestart omdat men denkt dat de aardoliemaatschappij de milieuwetten heeft overtreden.

De onderzoeken zullen de afgelopen vijf jaar beslaan. Wanneer dit onderzoek af is gerond is onbekend. Het bestuurlijke gedeelte, dat het SodM voor haar rekening heeft genomen, zal dit jaar nog zijn afgerond. De periode van verscherpt toezicht zal duren ‘zo lang als het nodig is', zegt een woordvoerder van het SodM aan EenVandaag. 

Genoeg om tankwagen te vullen

Hoe groot de schade is, wordt nog onderzocht. De stof is inmiddels uit het water. Maar in de oevers van het kanaal is kwik aangetroffen, dit wordt gesaneerd. De hoeveelheid weggelekt condensaat, 30 duizend liter, is genoeg om een tankwagen te vullen. 

Daarnaast kan aardgascondensaat gezondheidsklachten veroorzaken. De dampen kunnen kankerverwekkend zijn. Wie het inademt kan lijst krijgen van keelpijn, hoesten, duizeligheid en hoofdpijn. Zo verklaarde een van de inwoners van Farmsum aan RTV Noord: "Ik dacht waar komt die hoofdpijn vandaan? Dit is niet normaal."