Hangjongeren veroorzaken op veel plaatsen ernstige overlast. Een van de oplossingen is de zogenoemde 'Mosquito', een apparaat dat een ultrasone hoge toon laat horen, alleen hoorbaar voor jongeren. Er zijn sinds twee jaar inmiddels meer dan 300 van deze apparaten geïnstalleerd in meer dan zestig gemeenten. De SP vindt echter dat het gebruik van de Mosquito uit de hand loopt. Het apparaat zou op lange termijn voor gehoorschade zorgen en onduidelijke invloeden hebben op baby's en honden. Hangjongeren jaagt het apparaat echter wel weg. Hoe moet het nu verder met de Mosquito?