Moderne slaven worden ze genoemd en het lijken er steeds meer – in Nederland. De naar schatting duizenden arbeidsmigranten die in het zwarte circuit van de Hollandse tuinbouw, schoonmaak, de bouw of als au pair worden uitgebuit. Opgesloten, opgelicht en geintimideerd. Opsporingsdiensten maken zich grote zorgen. Want de illegale economie achter deze uitbuiting neemt onrustbarende vormen aan.

In EenVandaag het verhaal van twee slachtoffers. En we waren deze week bij controle- acties van politie, justitie en Inspectie (SZW) tegen deze ‘uitbuitingsindustrie’. De KLPD en het Landelijk parket van justitie hielden een grote controle op de binnenvaart en vielen een verdacht uitzendbureau binnen dat Filipijnse matrozen ronselt. Het ‘Interventieteam Malafide Uitzendbureaus’ van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid viel op verschillende plaatsen in het land binnen bij uitzendbureaus en in de groenten- en bloementeelt.

Slachtoffers

Arbeidsuitbuiting: Het lijkt een groeiend probleem dat steeds meer aan het licht komt. Harde cijfers over deze schemerwereld ontbreken nog altijd. Het aantal slachtoffers dat door de politie is ontdekt en officieel door de rechter is erkend, is de afgelopen jaren verdubbeld: van 405 in 2004 naar 993 in 2010. Ook lopen er meer daders tegen de lamp: het aantal grote strafrechtelijke onderzoeken is gestegen van 2 in 2007 naar 7 in 2010 en in 2011 waren het er 9. Dit jaar heeft de Inspectie SZW 16 onderzoeken aangedragen bij justitie.

De Inspectie SZW spreekt van een toenemend probleem op basis van de opsporingsonderzoeken die zij doen. Ook is de overheid actiever aan het opsporen. Werden in 2008 en 2009 nog jaarlijks twee strafrechtelijke onderzoeken ingeleverd bij het Openbaar Ministerie, in 2010 waren dat er zes en in 2011 elf. Daarnaast is volgens de Inspectie sprake van een toename van het aantal signalen en meldingen. Ook het aantal malafide bedrijven en verdachten is gestegen. In 2010 heeft de Inspectie 6 onderzoeken afgerond met 16 verdachten die voor 600.000 euro hadden gefraudeerd. In 2011 liep dat bedrag op naar 1,5 miljoen. Toen werden 26 verdachte bedrijven opgespoord. In 2012 zijn tot nu toe 6 opsporingsonderzoeken en 2 ontnemingsonderzoeken afgerond met 21 verdachten en een nadeel van 5,6 miljoen. Er lopen nog 17 onderzoeken.

Forse economische schade

Een enorme illegale sector van malafide bemiddelaars floreert er wel bij, ten koste van legale bedrijven die hun zaken wel op orde hebben. De legale economie loopt dan ook forse schade, zegt de Inspectie. Criminelen hebben hun weg gevonden naar deze illegale industrie van mensenhandel, waarschuwen opsporingsambtenaren in de uitzending.

Interventieteam Maladie Uitzendbureaus

Het Interventieteam is sinds dit jaar actief in het opsporen van uitzendbureaus die de regels aan hun laars lappen. Gisteren hield het team een landelijke 'verrassingscontrole' in Den Helder, het Westland en Noord-Brabant. Er werden 5 uitzendbureaus en 9 klanten gecontroleerd. Het team liet beslag leggen op drie auto's, en legde beslag op de administratie van een aantal bedrijven voor nader onderzoek. Twee arbeidskrachten bleken niet volgens de regels aan het werk.

In de actie op de binnenvaart zijn 40 schepen gecontroleerd. Op eenderde van de boten zijn aanwijzingen van uitbuiting zijn aangetroffen

Lees ook