Minister Van Gennip grijpt naar het middel van een commissie om te onderzoeken hoe de arbeidsongeschiktheidwet verbeterd kan worden. Dat staat in een conceptbrief aan de Kamer, in bezit van EenVandaag. Vakbond FNV en de oppositie zijn 'onderzoeksmoe'.

Met het voorstel om een onafhankelijke commissie op te richten geeft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid invulling aan het coalitieakkoord.

Tekort aan keuringsartsen

Daarin staat dat onderzocht wordt 'hoe hardheden in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) hervormd kunnen worden'. Ook staat er dat er maatregelen genomen worden om de positie van arbeidsongeschikten te verbeteren.

De nieuwe onderzoekscommissie, waar het over gaat in de conceptbrief, moet een oplossing vinden voor het chronische tekort aan keuringsartsen. Door het tekort moeten mensen nu lang moeten wachten op hun (her)beoordeling en daardoor niet weten waar ze aan toe zijn. Van Gennip zegt hier zelf over in de brief: 'Dit knelpunt raakt daarmee de integriteit van het stelsel in de kern.'

Bekijk ook

'Er is zoveel ellende'

Vicevoorzitter Kitty Jong van vakbond FNV zegt 'pissig' te zijn. "Weer een tijdrovend onderzoek. Ik weet dat in het coalitieakkoord staat dat het kabinet op zoek gaat naar oplossingen voor de hardheden. Maar ik ga er dan vanuit dat je er dan ook echt wat aan wil doen in deze kabinetsperiode."

"Er is zoveel ellende voor mensen in de WIA, het is zo hard", weet de vakbondsleider. "En ja, dat kost geld. Maar je kan het als maatschappij niet veroorloven om weer niets te doen."

Doorschuifoperatie

Dat er een onderzoekscommissie wordt aangesteld valt ook niet in goede aarde bij oppositiepartijen. "Het is rapport na rapport, advies na advies. We hebben genoeg papier gezien. We willen daden. Het is gewoon één grote doorschuifoperatie", reageert SP-Kamerlid Bart van Kent.

GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug vindt een onderzoek overbodig: "Op de arbeidsmarkt is het nu tijd voor politieke keuzes voor alle werkenden zeker op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Ik kijk uit naar de ambitieuze brief van de minister zoals toegezegd in het laatste debat. Als er weer een onderzoek komt zouden we erg teleurgesteld zijn aangezien er genoeg rapporten en onderzoeken liggen."

We hebben genoeg papier gezien, we willen daden

Naar volgend kabinet

Politiek commentator van EenVandaag, Joost Vullings, denkt net als de twee Kamerleden dat dit kabinet de problemen met de WIA doorschuift.

"Met de keuze voor een onderzoekscommissie duwt minister Van Gennip de problemen door naar een volgend kabinet. Het duurt nog wel even om de exacte opdracht voor de commissie te formuleren en mensen die er in plaats willen nemen. Zo'n onderzoek duurt al snel een klein jaar, vervolgens is het vaak maanden wachten op een kabinetsreactie. Tegen die tijd staan de verkiezingen alweer voor deur en gebeurt er niets meer. Dit is voor iedereen die met de WIA te maken heeft erg teleurstellend."

Bekijk ook

info

Hardheden in de WIA

Met de 'hardheden' waar Van Gennip het over heeft wordt bedoeld dat deze wet voor veel (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte mensen snoeihard en onrechtvaardig uitpakt. Zo schreef De Sociaal Economische Raad (SER) vorig jaar aan de formerende partijen: 'Er zijn arbeidsongeschikte werknemers die én geen werk én geen arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben omdat zij minder dan 35 procent inkomen verliezen.'

Deze groep zogenoemde '35-minners' zit in de bijstand en krijgt meestal geen hulp bij re-integratie. Nederland is hiervoor al in 2011 - elf jaar geleden dus - door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) op de vingers getikt.

Ook heeft de SER kritiek op de 'theoretische' manier waarop het arbeidongeschiktheidspercentage vastgesteld wordt. De vakbonden zijn op hun beurt ook niet blij met de WIA. Zij vinden in brede zin dat te veel mensen tussen de wal en het schip vallen met geen of een te kleine uitkering.