Schiphol en drie regionale luchthavens hebben ten onrechte geen natuurvergunning voor hun stikstofuitstoot, maar krijgen een half jaar de tijd om een vergunning aan te vragen. Tot die tijd gedoogt minister Schouten de overtredingen.

Met dit besluit reageert de minister op handhavingsverzoeken van natuurorganisaties. Deze verzoeken werden vorig jaar ingediend nadat EenVandaag onthulde dat Schiphol en andere luchthavens hun vergunningen niet op orde hadden.

In overtreding

Schouten oordeelt dat Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport in overtreding zijn.

Ze hadden een natuurvergunning moeten hebben voor de schade die het vliegverkeer en andere activiteiten waarbij schadelijke stikstofoxiden vrijkomen, veroorzaken in natuurgebieden. Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde voldoen volgens de minister wél aan de vergunningsplicht.

Bestaande rechten

De exacte gevolgen voor de betrokken luchthavens zijn nog niet helemaal duidelijk. Ze krijgen tot 1 oktober de tijd een vergunningaanvraag in te dienen en te onderbouwen. Daarbij zullen ze de stikstofneerslag van alle huidige activiteiten moeten berekenen en moeten vergelijken met stikstofneerslag uit het verleden.

Volgens Schouten kan Schiphol zich beroepen op 'bestaande rechten' voor 480.000 starts en landingen. Dat is beduidend minder dan de 520.000 vliegbewegingen, inclusief klein verkeer, die vorig jaar plaatsvonden.

Krimp dreigt

Ook voor Eindhoven Airport dreigt krimp. Dat vliegveld heeft bestaande rechten uit 2007, waardoor de explosieve groei van de afgelopen jaren alsnog vergund moet worden. Het is onzeker of dat zomaar kan.

Ook Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport zullen vergunningen moeten aanvragen om bestaande activiteiten te legaliseren. Lelystad Airport zal daarnaast ook een natuurvergunning moeten krijgen voor de voorgenomen uitbreiding naar 45.000 starts en landingen.

Stikstofbeleid onderuit

Dat de vliegvelden niet over een natuurvergunning beschikken kwam aan het licht als gevolg van de uitspraak van de Raad van State eind mei, waardoor het hele Nederlandse stikstofbeleid onderuit ging.

Onder dat beleid gingen de betrokken ministeries er van uit dat de bestaande stikstofuitstoot en eventuele toekomstige uitbreidingen waren geregeld. Maar door het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) bleken de luchthavens geen vergunningen te hebben waarop ze kunnen terugvallen.

Bezwaar tegen besluit

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) dat minister Schouten van Landbouw en Natuur verzocht te handhaven kondigt aan bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van de minister.

"Wij blijven van mening dat de stikstofdepositie van Schiphol terug moet naar de 400.000 vliegbewegingen die waren toegestaan in 2004", zegt Johan Vollenbroek van MOB. Ook wil hij het besluit van Schouten de overtredingen vooralsnog te gedogen gaan aanvechten. "Dat is flagrant in strijd met het eigen overheidsbeleid en eerdere uitspraken van de Raad van State."

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.