Tandzorg voor kinderen met een melkgebit is ver onder de maat. De helft van de tandartsen doet vrijwel niets aan kindergebitten, een kwart doet er een beetje aan. Bijna alle gaatjes blijven onbehandeld. Dit blijkt uit een rapport van het College van Zorgverzekeringen. We spreken hierover met Jean Pierre van Tiel, woordvoerder van de Samenwerkende Regionale Instellingen voor Jeugdtandverzorging.