Het meldpunt seksueel misbruik van de Katholieke kerk moet open blijven tot 1 mei 2015. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag besloten.

EenVandaag heeft de laatste maanden uitgebreid aandacht besteed aan misbruik van vrouwen en meisjes in de katholieke kerk. Het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK zou veel langer open moeten blijven, vinden vrouwen die hun leven lang de last van seksueel misbruik door geestelijken met zich meedragen.

De bisschoppenconferentie had besloten om het meldpunt op 1 juli te sluiten, maar de vrouwen stapten een paar weken geleden naar de rechter om het meldpunt langer open te houden. Vrouwelijke slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk hebben veel langer nodig om melding hiervan te maken. De kerk heeft volgens de VPKK geen rekening gehouden met de lange tijd die het kost voor vrouwen om melding te maken.

De rechtbank liet middels onderstaand persbericht weten dat het meldpunt langer openblijft. 

De katholieke kerk moet het indienen van klachten over seksueel misbruik langer mogelijk maken. Het meldpunt Misbruik RKK dient tot tenminste 1 mei 2015 open te zijn. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist.

De bisschoppenconferentie besloot eerder het meldpunt per 1 juli 2014 te sluiten voor verjaarde zaken en zaken tegen overleden personen. Vijf vrouwen en het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik vragen in een kort geding het indienen van klachten in dit soort zaken langer mogelijk te maken.

De voorzieningenrechter overweegt dat het stellen van een einddatum op zichzelf gerechtvaardigd is. De katholieke kerk heeft wel de plicht om bij het vaststellen van die datum de belangen van alle betrokkenen en alle omstandigheden te betrekken.

Die belangenafweging heeft onvoldoende plaatsgevonden, oordeelt de voorzieningenrechter. Het is aannemelijk dat er ook nu nog gedupeerden zijn die een klacht willen indienen. Door het lang toedekken en ontkennen van seksueel misbruik, is het vertrouwen van slachtoffers in de kerk ernstig geschaad. De bisschoppenconferentie had moeten beseffen dat slachtoffers een drempel moeten overwinnen om een klacht in te dienen. In de besluitvorming over de sluitingsdatum is onder meer dit besef onvoldoende tot uiting gekomen.

Het meldpunt heeft 2 jaar en 8 maanden verjaarde zaken en zaken tegen overleden personen in behandeling genomen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is een duur van 3,5 jaar een redelijke termijn. Hierbij is ook gekeken naar termijnen die in omringende landen gelden voor vergelijkbare klachtenregelingen. Dit betekent dat het meldpunt tot tenminste 1 mei 2015 klachten over seksueel misbruik in behandeling moet nemen.