Vrijwel iedereen krijgt volgend jaar meer te besteden door lastenverlichting en wijzigingen in wet- en regelgeving. Althans, zo luiden de prognoses op papier. Maar is het genoeg om de scepsis te doen verdwijnen?

Vooral werkenden gaan er in 2020 op vooruit. Zij profiteren van de verhoging van de arbeids- en algemene heffingskorting én aanpassing van de belastingschijven. Dat zijn er nu nog drie, maar dat worden er twee. Vooral de middeninkomens varen daar wel bij. Gezinnen met kinderen genieten ook nog eens voordeel van een stijging van het kindgebonden budget, een toeslag naast de kinderbijslag.

Werkenden profiteren het meest

Uit berekeningen van het Nibud blijkt dat een gezin met twee kinderen en tweeverdieners die samen bijna twee keer modaal verdienen er maandelijks 170 euro op vooruit gaan. "Het is een bewuste keuze van het kabinet om vooral werkenden te laten meeprofiteren van de economische groei", aldus economisch commentator Martin Visser van de Financiële Telegraaf. "Wat ook een goed teken is dat de lonen inmiddels flink beginnen te stijgen. Daar heeft het kabinet verder geen invloed op, maar dat kan voor nog een grotere plus zorgen."

Toch is niet voor iedereen de koopkrachtstijging zo groot. "Voor veel huishoudens blijft het toch tientjeswerk", zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. "Eén avondje naar de kroeg en je bent het alweer kwijt. En onzeker is wat er van overblijft bij wat economische tegenslag, bijvoorbeeld als gevolg van de Brexit."

info

Wat verandert er in 2020?

Een greep uit de veranderingen in wet- en regelgeving volgend jaar:

  • Het aantal belastingschijven gaat van drie naar twee. Midden- en hogere inkomens gaan daardoor minder belasting betalen, lagere inkomens iets meer, maar zij worden daarvoor gecompenseerd.
  • De belasting op aardgas gaat omhoog, terwijl die op stroom omlaag gaat. De belastingvermindering, een vast bedrag dat wordt afgetrokken van de energiebelasting, gaat flink omhoog. Verwachting is dat een huishouden met een gemiddeld verbruik volgend jaar 100 euro minder kwijt is aan energiebelasting.
  • De hypotheekrenteaftrek wordt verder afgebouwd bij een inkomen boven de 68.507 euro.
  • Gezinnen met kinderen profiteren van een verhoging van het kindgebonden budget. Daardoor krijgen zo'n 320.000 gezinnen er 1.000 euro per jaar extra. En 300.000 gezinnen extra krijgen recht op het kindgebonden budget.
  • De zelfstandigenaftrek gaat vanaf 2020 in stapjes om laag. Zo wil het kabinet het verschil in belasting tussen zelfstandigen en werknemers in loondienst verkleinen. Doordat de arbeids- en algemene heffingkorting omhoog gaan zullen zzp'ers de eerste jaren op vooruit gaan.
  • Vanaf 1 juli hebben partners tijdens het eerste half jaar na de geboorte van hun kind recht op extra geboorteverlof.
  • De bijtelling van elektrisch auto's stijgt van 4 naar 8 procent. Eigenaren van oude diesels krijgen een extra fijnstoftoeslag.

'Eerst zien, dan geloven'

Ook eind vorig jaar werden er koopkrachtverbeteringen beloofd. Toch voelden veel mensen het niet of amper in hun portemonnee. "Het ziet er nu beter uit, maar veel mensen zijn toch wel erg wantrouwend en cynisch geworden", aldus Martin Visser. "Eerst zien en dan geloven. Of ze zeggen: nou, het zou ook wel eens een keer tijd worden. Wat wel meehelpt is dat er dit jaar geen btw-stijging of toename van de energiebelasting tegenover de lastenverlichtingen staan."

De energierekening zal voor dit jaar voor veel huishoudens lager uitvallen, doordat het belastingdeel van die rekening daalt. Bij een gemiddeld verbruik is een gezin zo'n 100 euro minder uit. "Maar het is de vraag hoe houdbaar dat de komende jaren is met de enorme klimaatopgave van dit kabinet", zegt Visser. "Dat gaat gewoon geld kosten en dat zullen wij allemaal moeten opbrengen."

Schamel plusje

Waar werkenden er in 2020 op vooruit gaan, lijken gepensioneerden opnieuw het kind van de rekening te worden. Waar een gezin met kinderen er maandelijks tot bijna 4 procent op vooruit gaan, moet bijvoorbeeld een ouder echtpaar met een AOW-uitkering en een aanvullend pensioen van in totaal 25.000 euro genoegen nemen met en schamel plusje van 0,2 procent. "Pensioenkortingen zijn weliswaar vorige maand ternauwernood afgewend, maar vergeet niet dat veel gepensioneerden er al járen niets bij krijgen", zegt Martin Visser. "En het is maar de vraag of dat de komende jaren anders gaat worden. Ook dat is een gevolg van de keuze van dit kabinet nadrukkelijk de werkenden te belonen."

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.