Verkeersongelukken waarbij auto's 130 kilometer per uur rijden, hebben vaker een dodelijke afloop dan ongelukken van auto's die minder hard rijden. En dat is niet alles: uit eerder onderzoek bleek al dat het totaal aantal doden na ongevallen op 130 km/u-snelwegen is verdriedubbeld.

Uit een analyse van De Volkskrant blijkt dat van alle ongelukken met lichamelijk letsel er bij ruim 10 procent één of meer dodelijke slachtoffers vielen op 130 km/u-wegen. Ter vergelijking: op wegen waar de maximumsnelheid 120 kilometer per uur is, was dat 7,5%. Is de snelheid beperkt tot 100 km/u, dan zijn er relatief nog veel minder doden, namelijk in 1,7% van de ongevallen met letsel. In april kwam uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ook al slecht nieuws naar voren over snelwegen waar je 130 kilometer mag rijden. Toen bleek dat in 2015 er een grote stijging was van het aantal verkeersdoden, onder meer doordat er een verdrievoudiging was van het aantal fatale slachtoffers op 130 km/u-snelwegen. EenVandaag besteedde eerder aandacht aan de grote stijging van verkeersdoden op deze snelwegen: