Als je een lang leven wilt kun je er maar beter voor zorgen dat je veel seks hebt. Want uit nieuw onderzoek zou blijken dat vrouwen die regelmatig seks hebben, langer leven. 

De onderzoekers hebben voor het eerst biologisch bewijs ontdekt dat regelmatige seks je leven kan verlengen doordat je DNA blijkbaar beter beschermd wordt als je seks hebt. De onderzoekers ondervroegen 129 vrouwen tussen de 20 en 50 jaar over hun liefdesleven. Daarna werden er bloedtesten gedaan om hun levensverwachting te kunnen berekenen aan de hand van hun DNA. De telomeres om precies te zijn, een soort beschermingsomhulsels aan het uiteinde van een DNA deeltje, waaraan je de biologische leeftijd van een persoon af kunt leiden. Hoe ouder je wordt, hoe korter dat uiteinde wordt. Op een bepaalde leeftijd sterven er uiteindelijk zelfs cellen af. 

Uit het onderzoek blijkt nu dat vrouwen die regelmatig seks hebben aanzienlijk langere telomeres hadden, hetgeen de levensverwachting doet toenemen.