Een groeiend consumentenvertrouwen, een aantrekkende export, meer consumentenbestedingen en een herstellende huizenmarkt. De Nederlandse economie zit na jaren van crisis weer in de lift. En toch is er een smet op dat herstel: de werkloosheid is - hoewel licht dalend - nog steeds hoog. 

Van de werklozen is één groep extra de pineut: de langdurig werkzoekenden. Ruim 60 procent van de 45-plussers heeft al een jaar of langer geen werk. De langdurige werkloosheid is sinds 2009 verdrievoudigd, én neemt nog altijd toe. 

Het aantal vacatures stijgt weer, maar het aantal banen is nog volstrekt ontoereikend om iedereen weer aan het werk te helpen. Ook het kabinet baalt van die cijfers. Hoewel de seinen voor de Nederlandse economie stuk voor stuk op groen springen, moet de werkloosheid echt omlaag, zeggen premier Rutte en zijn vice-premier Asscher. 

In EenVandaag het verhaal van Ulrica de la Mar (57) uit Breda. Zij zit al 6 jaar zonder werk, en profiteert nog altijd niet mee van het economische herstel.