Nederland is 'kampioen kinderen opsluiten': in 2020 zaten er ruim 1800 kinderen in een gesloten jeugdzorginstelling. Dat doet deze kinderen vaak meer kwaad dan goed, en daarom pleit jeugdpsychiater Robert Vermeiren voor het Deense, veel socialere, model.