‘Werkloosheid daalt!’ ‘Meer mensen aan het werk!’ Al een paar maanden staan er juichende koppen in de krant over een aantrekkende arbeidsmarkt. Maar er is een groep mensen die hier nauwelijks van profiteert: de oudere werkloze. 

Reden voor minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken om een actieplan voor deze groep op te zetten met als misschien wel de grootste verrassing John de Wolf, als eerste ambassadeur ouderenwerkloosheid. 

De oud-voetballer begon de afgelopen weken aan zijn klus. Zo rende hij mee met een ouderenloop en opende hij de borrel van een inspiratiedag bij het UWV. 

Sinds het ontstaan van de crisis in 2008 is het aantal 45-plussers dat langdurig werkloos is, dat wil zeggen langer dan een jaar, verdrievoudigd. Verliest een 45-plusser zijn baan dan heeft hij twee keer zoveel moeite om nieuw werk te vinden als gemiddeld. Van de ruim 200.000 ouderen die in 2015 werkloos waren, zaten er 60% al langer dan een jaar thuis. 

Bij de aanstelling van John de Wolf als boegbeeld liet minister Asscher weten een gezicht te willen geven ‘aan de aanpak om de 50-plusser wendbaarder te maken op de arbeidsmarkt en ervoor te zorgen dat werkgevers de werkzoekende 50-plusser een eerlijke kans geven.’

EenVandaag volgde De Wolf en vroeg hem wat hij kan doen om meer ouderen aan het werk te helpen.