De hunebedden in Drenthe worden zwaar verwaarloosd. Er wordt te weinig aandacht aan deze graven besteed en ze hebben te lijden onder de recreatie. Een groot onderzoek van verschillende organisaties moet hier verandering in brengen.

De organisaties roepen op tot meer respect voor de oudste monumenten van ons land. In het onderzoek bundelen onder andere de Stichting Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de krachten. Eén van de aangedragen maatregelen is dat de terreinen rond de hunebedden aangepast worden. Zo staat er vlak naast een hunebed in Annen een bushalte, waardoor mensen het als fietsenstalling gebruiken. Uiteindelijk moet het onderzoek resulteren in een plan van aanpak.