Al jaren wordt in de Valkenburgse grotten de Kerstmarkt gehouden. Het is de oudste en grootste kerstmarkt van Europa. En daarom mag Valkenburg aan de Geul in 2018 de titel voeren: European City of Christmas. Maar hoe brandveilig is die locatie? Wat als het misgaat in de grotten?

De brandweer geeft de gemeente al jaren adviezen om de brandveiligheid te vergroten, maar uit documenten blijkt dat de gemeente een aantal belangrijke aanbevelingen al langer niet opvolgt. Zo adviseert de brandweer om minder bezoekers toe te laten, maar daar gaat de gemeente niet in mee. 

Daarnaast vindt de brandweer dat een gebruikte vluchtroute niet geschikt is als nooduitgang, want deze is ‘te smal’. Desondanks blijft de gemeente deze route aanwijzen als vluchtroute. Ook wordt de door de brandweer geadviseerde ontruimingstijd van drieënhalve minuut niet gehaald. Hiernaar laat de Gemeente Valkenburg aan de Geul onderzoek doen. De uitkomsten van dat onderzoek worden in 2018 verwacht.