De Waddenzee is een uniek, beschermd stuk natuur. De binnenzee staat zelfs op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Maar door zeespiegelstijging is de toekomst van het natuurgebied in gevaar.

Volgens de Waddenvereniging is Shell een van de grootste bedreigingen van het Waddengebied. Daarom is de organisatie mede-eiser geworden in de rechtszaak tegen de oliemaatschappij. Shell zou met de uitstoot van broeikasgassen een grote bijdrage leveren aan de klimaatverandering, én dus de zeespiegelstijging.

Over vijftien jaar onder water

Volgens de meest alarmistische scenario's van de Waddenvereniging zouden sommige wadplaten in het westelijk gedeelte van het waddengebied over 15 jaar al niet meer droog komen te staan, waardoor het waddengebied z'n unieke eigenschappen verliest.

Ook voor dieren heeft de opwarming effect. Volgens bioloog Hans Revier zijn de gevolgen nu al merkbaar. "Er zijn al een aantal dieren die niet meer voorkomen in de Waddenzee omdat het te warm is. De jonge schol bijvoorbeeld. Het waddengebied stond bekend als de kraamkamer voor schol, maar nu komt hij er nauwelijks meer voor."

De Waddenzee leeft van zeespiegelstijging

Volgens zeespiegelstijgingsexpert Aimee Slangen is de grote vraag niet hoeveel de zeespiegel stijgt, maar hoe snel. "In principe leeft de Waddenzee van zeespiegelstijging, want zo blijft zand en slib achter. Maar als de zeespiegelstijging te snel gaat, houdt het natuurlijke systeem het niet meer bij en kan het waddengebied verdrinken."

Volgens Slangen is de toekomst van het waddengebied onduidelijk: "Het is zo moeilijk om de snelheid van de zeespiegelstijging te voorspellen omdat CO2-uitstoot zowel korte- als langetermijneffecten heeft. Ook als we nu zouden stoppen met uitstoten, gaat de zeespiegelstijging nog wel even door." Volgens Slangen zou in het meest extreme scenario in het jaar 2100 zo'n 40 procent van het wad niet meer droog komen te vallen

Lees ook

Wat hebben we over voor het waddengebied?

De toekomst van het Waddengebied is niet alleen afhankelijk van de impact van zeespiegelstijging. Ook bodemdaling, mede veroorzaakt door de gasboringen, draagt bij aan de beïnvloeding van het natuurproces.

Toch hoeft de zeespiegelstijging volgens Slangen niet het einde van het waddengebied te betekenen. "Er zijn ook factoren die het verdwijnen van de wadden kunnen vertragen. Maar dat zijn wel kostbare maatregelen. We moeten dus met elkaar in discussie over wat we kunnen en willen doen om het waddengebied te beschermen."

info

Reactie Shell: 'Goed beleid, niet rechtszaken, is wat nodig is'

"Shell steunt krachtig het Akkoord van Parijs en de maatschappelijke noodzaak om te bewegen naar een toekomst met minder CO2-uitstoot. Wij zijn vastbesloten hierin een rol te spelen en hebben de ambitie uitgesproken om onze 'Net Carbon Footprint' te verkleinen. Niet alleen van onze eigen uitstoot, maar ook van onze klanten die onze producten gebruiken. Om voortgang te laten zien, gaan we kortetermijndoelen stellen voor het terugdringen van onze uitstoot. Die doelen worden gekoppeld aan de beloning van ons management." "Het aanpakken van klimaatverandering en tegelijkertijd voldoen aan de groeiende vraag naar energie is een complexe uitdaging die inclusieve actie en samenwerking vraagt. De hele samenleving moet een rol spelen in de aanpak van klimaatverandering en alle sectoren van de wereldeconomie moeten in actie komen. Individuele bedrijven verstrikken in langdurige rechtszaken is geen alternatief voor beleid dat CO2-arme keuzes van bedrijven en consumenten aanmoedigt. Goed beleid, niet rechtszaken, is wat nodig is om de energietransitie snel en op schaal te laten voortschrijden."

Door zeespiegelstijging is de toekomst van het natuurgebied in gevaar.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.