In de Volkskrantvan 30 mei reageert president Fred van de Winkel van het gerechtshof in Leeuwarden op de open brief die de vader van de vermoordde Anne Faber onlangs schreef. Faber verwijt de rechters dat zij Michael P., de man die in een verklaring bekende Anne Faber te te hebben verkracht en vermoord, in 2011 geen TBS hebben opgelegd. Destijds stond hij terecht voor de verkrachting van twee meisjes. Van de Winkel geeft in zijn brief aan dat het onmogelijk was voor de rechter in die zaak om TBS op te leggen. Klopt dat?

Om TBS opgelegd te krijgen moet een verdachte aan drie voorwaarden voldoen. De straf voor het misdrijf moet minimaal vier jaar zijn, de kans op recidive moet aanwezig zijn en als derde voorwaarde moet er een psychiatrische stoornis zijn die bijgedragen heeft tot het delict. Michael P. voldeed aan de eerste twee voorwaarden, maar omdat hij niet meewerkte aan forensisch onderzoek is niet direct hard te maken of er sprake was van een stoornis.

Kijk & lees ook:

Voorbeelden van TBS zonder onderzoek

Corine de Ruiter is hoogleraar forensische psychiatrie. Volgens haar zijn er diverse verdachten die wél TBS hebben gekregen ondanks het niet meewerken aan onderzoek. "Door middel van milieuonderzoek kan door met familie, vrienden, bekenden of oud-docenten te spreken een beeld gekregen worden van de psychische gesteldheid van de verdachte. Ook eerder gedane onderzoeken naar de verdachten kunnen worden meegewogen", aldus Ruiter. In het geval van Michael P. in 2011 wilde 'de omgeving' echter ook niet meewerken aan een forensisch onderzoek. "Dat maakt het wel bijzonder lastig om in zo'n geval een verdachte een TBS-maatregel op te leggen.", aldus De Ruiter. 

Hoge Raad geeft meer ruimte

Volgens TBS-advocaat Jan-Jesse Lieftink heeft de Hoge Raad de laatste jaren veel meer ruimte gegeven aan rechters om bij aanwijzingen van een stoornis over te gaan tot het opleggen van de TBS-maatregel. Ondanks dat blijft het lastig om echt over te gaan tot het opleggen van TBS. Lieftink: "Het is niet makkelijk, maar juridisch wel mogelijk."

De uitspraak van Van de Winkel, president van het gerechtshof, dat het onmogelijk is om TBS op te leggen is dus strikt genomen geen feit. Het was wèl mogelijk geweest, maar anderzijds is de keuze van destijds, met de toen beschikbare informatie begrijpelijk.