Middelbare scholieren zijn steeds minder gemotiveerd in hun schoolvakken. Ook het gemiddelde cijfer is gedaald naar een 6.8. En dat laatste heeft deels te maken met havisten.

Nog nooit was het gemiddelde cijfer zo laag. Was het gemiddelde voorheen nog een 6,9. Nu is dat een 6,8. De havo-jongens scoren hierin het laagst, namelijk een 6,52. De vwo-meiden scoren daarentegen het hoogst met een 7,13.

Gemengde groep havisten

Dat heeft volgens Maarten Wolbers, expert in onderwijsonderzoek, te maken met de motivatie en deels met de havisten. "We zien dat de groep havisten veel gemengder is geworden. Je ziet daar bijvoorbeeld ongemotiveerde vwo-ers binnenkomen. Maar ook ouders die vinden dat hun kinderen niet naar het VMBO moeten, maar naar de havo."

Wolbers denkt dat de havo op dit moment de meest problematische groep is. "Dat komt dan toch door dat negatieve imago van het VMBO. Ik denk dat er nu leerlingen op de havo zitten, die daar eigenlijk niet horen. Misschien qua leervermogen wel, maar qua motivatie niet."

Favoriete vakken

Over de afgelopen 8 jaar is de interesse van scholieren voor hun schoolvakken flink afgenomen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Qompas, een platform voor studie- en carrièrekeuze. De vakken gym en Engels worden het meest interessant gevonden. Dit is al jaren het geval. Het vak Levensbeschouwing is daarentegen het minst geliefd. Mayke Calis, medeauteur van het onderzoek, legt uit dat vooral de talen, op Engels na, niet geliefd zijn. Met name de talen Duits en Nederlands zijn niet geliefd. Hierin is er nog wel onderscheid tussen geslacht: jongens vinden het stommer dan meisjes.

Daarnaast is er een opvallende stijging in de interesse voor geschiedenis en aardrijkskunde. Geen enkel schoolvak haalde zo'n hoge score in één jaar als geschiedenis vanaf 2017/2018 tot nu, meldt het rapport. Hierin is wederom het onderscheid tussen jongens en meisjes zichtbaar. Jongens vinden het vak interessanter dan meisjes.

Lees ook

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken te noemen voor de dalende interesse. Volgens experts zijn onder meer de mobiele telefoon en de iPad een afleiding. Ook zijn de tijden ontzettend veranderd. Tegenwoordig heeft iedereen een Playstation of ander mobiel apparaat. "Als docent moet je van goede huizen komen om dan iets boeiend te vinden", vertelt Calis.

Maar dat is niet het enige: op dit moment staat het onderwijs ook onder druk. Er vallen veel lessen uit. De burn-out onder docenten is ontzettend hoog. Laatst zag Calis nog een tweet waarin stond vermeld dat een groep middelbare scholieren inmiddels hun vierde docent wiskunde in enkel dit jaar. "Ze vallen bij bosjes, wat kunnen we daaraan doen? Als docent is het best lastig om een les boeiend te maken. Een les goed voorbereiden kan daarbij helpen, maar elke 50 minuten krijg je een nieuwe klas. Dat is best pittig."