Aangezien kwik bijzonder giftig is voor mens en dier wil de Europese Commissie het gebruik van kwik in meetapparatuur verbieden. Dit zou het einde kunnen betekenen voor de twee barometerateliers die Nederland nog rijk is. TweeVandaag nam polshoogte bij een van deze ateliers in Schiedam.