Basisscholen in Nederland hebben steeds meer moeite om schoolleiders te vinden. Een op de twintig scholen heeft volgend schooljaar geen directeur of adjunct-directeur.

Het tekort is "gigantisch", zegt Petra van Haren. Zij is voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. "Het tekort loopt alleen nog maar op. We hebben hierdoor een dubbel probleem, want de schoolleider is degene die oplossing verzorgt op school en als zij er niet meer zijn dan is de ellende niet te overzien." Van Haren wil daarom dat Minister Slob van Onderwijs op Prinsjesdag met meer geld over de brug komt. Een impuls van ruim 240 miljoen euro is op zeer korte termijn gewenst.

Fors geïnvesteerd

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laat in een schriftelijke reactie weten 'het lerarentekort een groot probleem te vinden'. "Er is volgens hen al fors geïnvesteerd in hogere salarissen (270 miljoen euro ), verlaging van de werkdruk (237 miljoen, oplopend tot 430 miljoen de komende jaren) en het werven van herintreders. Er wordt hard gewerkt samen met schoolbesturen en vakbonden om leraren aan te trekken en te behouden voor het onderwijs, meldt het ministerie.

"Vorig jaar zijn er 3000 leraren bijgekomen. We zien een toename van zij-instromer en herintreders. Ook zien we steeds meer partijen regionaal samenwerken om het tekort tegen te gaan."

Aantal vacatures in het basisonderwijs loopt op

Het aantal vacatures in het basisonderwijs is inmiddels opgelopen tot 4500. Vooral in het westen van Nederland is het voor scholen lastig om onderwijspersoneel te vinden.

"We zien met name in Amsterdam en Rotterdam dat daar de problematiek echt groter is dan elders in het land. Het probleem opschuiven is geen structurele oplossing. Als een leraar van de ene school naar de andere gaat, dan is er op de ene plek een vacature vervuld maar op de andere school is er een ontstaan. Het tekort is groeiende en er zijn geen antwoorden."

Petra van Haren van de Algemene Vereniging van Schoolleiders over het tekort aan schoolleiders