Fysiotherapeuten zijn het zat. Sinds de invoering van de marktwerking in hun sector leggen de zorgverzekeraars een enorme administratieplicht op. Iedere behandeling moet er enorm veel papierwerk worden ingevuld. Als de therapeuten er niet aan voldoen betalen de zorgverzekeraars meteen minder. Daarom komen zij nu met een manifest.

Uiteindelijk is volgens de opstellers van het manifest de patient de dupe. Gemiddeld gaan er per behandeltraject twee volledige behandelingen verloren aan onzinnige administratie. Ook bij een patient met een verstuikte enkel moet bijvoorbeeld worden vastgelegd of hij depressief is. Volgens de fysiotherapeuten is het gezond verstand volledig kwijt en levert dat slechtere zorg op.

In EenVandaag presenteert de groep fysiotherapeuten hun manifest en eisen minder administratiedruk en goede zorg voor de patienten. Zij vinden dat de marktverhoudingen totaal scheef zijn. EenVandaag volgt twee fysiotherpiepraktijken met verschillende visies op waar de oplossingen voor het probleem liggen.

Reactie zorgverzekeraars Nederland:

Zorgverzekeraars willen goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor hun verzekerden. Bij de zorginkoop in alle sectoren – niet alleen bij de fysiotherapie – kijken zij kritisch naar de kwaliteit, doelmatigheid en effectiviteit van de zorg. Het gaat niet dus alleen om contracten en tarieven, maar vooral om het leveren van goede kwaliteit tegen een goede prijs.

Om op kwaliteit te contracteren, dus om voor de verzekerden een goede keus te kunnen maken, moet zorg transparant en inzichtelijk zijn. Dat geldt voor vakinhoudelijke kwaliteit, doelmatigheid en klantervaringen. Selectieve zorginkoop is niet gericht op het beperken van keuzevrijheid van verzekerden, maar juist op het borgen van goede zorg tegen een verantwoorde prijs ten behoeve van de verzekerden.

De omvang van het basispakket is niet de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars, maar van de politiek: die bepaalt wat wel en niet in het basispakket zit. Via de aanvullende verzekeringen bieden zorgverzekeraars aan hun verzekerden de mogelijkheid om zich daar bovenop extra voor fysiotherapie te verzekeren.

Ook zorgverzekeraars is er veel aangelegen om administratieve lasten tot het noodzakelijke te beperken. Maar ze hebben wel gegevens nodig, niet alleen met het oog op de zorginkoop, maar ook om ingediende rekeningen te kunnen beoordelen.

Reactie woordvoerder minister Edith Schippers (VWS)

-Zorgverzekeraars moeten vooraf helder zijn over de criteria op basis waarvan ze contracten met fysiotherapeuten afsluiten, zodat iedereen goed weet waar hij aan toe is.

- Het systeem zoals we dat nu hebben, nodigt de fysiotherapeut uit om de beste kwaliteit te leveren. En dat is in het voordeel van de patient.

-In de praktijk blijkt dat een deel van de problematiek van de administratieve druk goed is op te lossen door automatisering.

-Daarnaast is het aan verzekeraars en fysiotherapeuten om in hun contracten afspraken te maken over het terugdringen