Drie van de vier fractieleden van de SP Venray splitsen zich af van de moederpartij SP en gaan als zelfstandige lokale partij verder. De reden voor hun afsplitsing is het gebrek aan vertrouwen in het landelijke partijbestuur, het gebrek aan discussie binnen de partij en de gekozen landelijke koers.

“Het vertrouwen is weg”, vindt raadslid Erica Irene van den Akker. “Meerdere keren hebben we aangegeven dat we verandering en discussie willen, maar steeds krijgen we nul reactie. Dan houdt het een keer op. Ik voel me niet meer thuis in de partij.” 

Geen ruimte voor discussie

De top-down-structuur, het gebrek aan discussie binnen de partij , de landelijk gekozen koers en onzichtbaarheid van de SP op legio thema’s zijn de drie fractieleden een doorn in het oog. “Op migratie, klimaat, vluchtelingen, op die thema’s mis ik smoel van de SP. De SP is mijn partij niet meer”, aldus Van den Akker die namens de drie opgestapte SP-politici het woord voert. “We hebben vaak genoeg aangegeven dat we de discussie missen. We hebben lang op de deur gebonkt, maar de deur gaat niet open. Ik heb niet de illusie dat wij de partij kunnen veranderen. Die partij kan alleen veranderen als we opstappen. Ik hoop dat ons vertrek andere afdelingen ook aan het denken zet.”

Al langer kritiek op partijkader

SP Venray is niet de eerste afdeling waar onvrede heerst over het gebrek aan discussie. Kamerleden als Sharon Gesthuizen en Farshad Bashir gingen hen voor. Ook zij hekelden de top-down-structuur van de partij.  Recentelijk stapte de SP-fractievoorzitter in Rotterdam op, onder andere vanwege de bemoeienis van de landelijke SP-top in het Rotterdamse formatieproces. En in april vertrokken gedeputeerde Daan Prevoo en vijf Statenleden in Limburg uit onvrede over de druk en bemoeienis van het landelijk partijbestuur.

KIJK&LEES OOK

SP onzichtbaar

Ook is er al langer gemor over de gekozen koers van de partij. Diverse afdelingen vinden dat de SP te onzichtbaar is op thema’s als klimaat en migratie en dat er teveel aandacht gaat naar het thema zorg. De SP weet al aan aantal jaar de kiezers niet aan zich te binden. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 wist de SP niet te profiteren van het monsterverlies van de PvdA en verloor zelfs 1 zetel. Ook bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen moest de SP groot verlies incasseren.

Afgesplitste SP’ers nemen zetel mee

De SP-fractie in Venray telt vier raadsleden. Alleen fractievoorzitter Jan Hendriks blijft zitten en krijgt in de raad nu concurrentie van zijn drie oud-fractieleden. De drie nemen hun zetel mee, iets dat ongewoon is binnen de SP. “We willen gewoon ons raadswerk doen, we zijn per slot net gekozen”, aldus Van den Akker. “Ongetwijfeld komt er kritiek en worden we beticht van weglopen en onverantwoord gedrag, maar ik vind het pas onverantwoordelijk als ik mijn zetel zou teruggeven, want dan laat ik mijn voorkeursstemmen in de steek en komt er van het beloofde raadswerk niets terecht.”

Joep Gielens, gemeenteraadslid SP Venray, heeft inmiddels ook gereageerd op zijn Facebookaccount.

Reactie Joep Gielens (SP)

reactie
clock 19-05-2018 10:43

Reactie Lieke Smits, partijsecretaris SP

"Ik vind het erg vreemd dat deze mensen zich twee maanden geleden hebben laten verkiezen voor de SP en nu hun zetel meenemen. Ze hadden minstens hun zetels kunnen teruggeven aan de partij. Daarnaast is hun argument dat er gebrek aan discussie is in de partij. Een aantal weken geleden hebben wij een goed overleg gehad met leden en kaderleden in Limburg. Iedereen was erbij, alleen Venray ontbrak. Vanuit het partijbestuur zijn meerdere pogingen gedaan om met ze in gesprek te gaan, maar daar zijn ze niet op ingegaan. Als er zorgen zijn, dan ga je met elkaar in gesprek. Ik heb hier geen goed woord voor over."

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.