Het familierecht moet op de schop. Vaders zouden in het vervolg automatisch ouderlijk gezag moeten krijgen bij de geboorte van hun kind. Dat is het pleidooi van hoogleraren familierecht, sociale wetenschappers en familierecht advocaten, na een rondgang van EenVandaag.

Binnen het huwelijk is ouderlijk gezag voor vaders automatisch geregeld. Maar bijna de helft van alle kinderen wordt tegenwoordig buiten het huwelijk geboren, blijkt uit cijfers van het CBS. Vaders denken vaak ten onrechte dat ze automatisch ouderlijk gezag hebben, omdat ze het kind bij de gemeente hebben erkend. Terwijl zij dit ouderlijk gezag, los van de erkenning, moeten aanvragen bij de Rechtbank.

Ongelijkheid

Die onwetenheid heeft soms grote gevolgen, vooral bij overlijden van de moeder of als ouders uit elkaar gaan. Vaders hebben hierdoor niets meer te zeggen over schoolkeuze, medische handelingen en ook omgang is niet gegarandeerd. Hoogleraar Wendy Schrama: “Vaders die met de moeder samenwonen zouden bij erkenning van het kind automatisch het ouderlijk gezag moeten krijgen”. Universitair docent pedagogiek dr. Inge van der Valk: “We moeten af van deze ongelijkheid tussen man en vrouw!"

'Niet van deze tijd'

D66 en VVD probeerden al eerder de wet aan te passen. D66 Kamerlid Vera Bergkamp: "De huidige regelgeving is niet meer van deze tijd. Veel kinderen worden niet meer in een huwelijk (of bij geregistreerd partnerschap) geboren. Daarnaast weten veel ongetrouwde ouders niet dat ze na het erkennen bij de gemeente, ook nog gezag moeten aanvragen bij de rechtbank of ze stellen dit uit. Wij willen dat ongetrouwde vaders en meemoeders de mogelijkheid krijgen dat als ze hun kind erkennen ze ook gelijk het gezag kunnen krijgen.”.

EenVandaag spreekt hierover met hoogleraar familierecht prof. mr. Wendy Schrama, universitair docent pedagogiek dr. Inge van der Valk en de advocaten mr. ir. Peter Prinsen en mr. Mark Teurlings. Zij pleiten voor een wetwijziging die gezag voor ongehuwde ouders automatisch regelt.