Het Arabische emiraat Dubai dreigt failliet te gaan. De totale schuld van het emiraat bedraagt 53 miljard euro. Heeft dit gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven?

Door de bouwwoede in de afgelopen jaren zijn de schulden zover opgelopen dat een van de belangrijkste investeerders, Dubai World voorlopig wil afzien van aflossing van de opgebouwde schulden. De schuldenlast van Dubai World bedraagt 39 miljard euro. Investeerders zijn voorzichtiger wegens de financiële crisis, wat nieuwe investeringen bemoeilijkt. Dubai wordt financieel ondersteund door de andere emiraten, met name het steenrijke Abu Dhabi. Maar hoe lang nog?

EenVandaag spreekt advocaat Mauritius Wijffels, werkzaam in Dubai over de crisis en de eventuele effecten voor Nederland. Adviseur Nanette Ripmeester geeft ook antwoord op de vraag hoe het zo ver had kunnen komen.

Dubai dreigt failliet te gaan