Er is door de aanhoudende droogte een feitelijk watertekort in Nederland. Zo werd bekend gemaakt op het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Maar: de drinkwatervoorziening is niet in gevaar. Daarom heeft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling opgeschaald naar de voorlaatste fase, voor er een eventuele crisissituatie wordt aangekondigd. Toch moeten we gaan denken aan structurelere oplossingen om om te gaan met het weer.

Drie keer eerder besliste het Landelijk Managementteam Watertekorten over de tekorten in ons land: in 2003, 2006 en 2011. Ondanks dat is de droogte nu wel uitzonderlijk. "Het is nú geen crisis, maar dat is nog nooit eerder voorgekomen. We zitten voor een deel op een nieuw terrein", vertelt Madeleen Helmer van Klimaatverbond Nederland. "Heel veel effecten kennen we nog niet, en dat gaan we de komende tijd merken."

"Dit weer moet wel een aanzet zijn om te kijken hoe we dit de komende tijd veel beter kunnen opvangen", stelt Helmer. "Voor burgers is de hitte een veel groter vraagstuk dan de droogte, want dat is iets dat echt een sluipmoordenaar is."

1976 versus 2018 

Al maanden wordt de vergelijking gemaakt met het jaar 1976; een van de droogste zomers, sinds de eerste meting in 1735, die we tot nu toe hebben gekend. Toen was er een neerslagtekort van 360 milimeter. Maar omdat er vandaag een feitelijk watertekort is vastgesteld, verbreken we zelfs het recordjaar 1976.

Een groot verschil tussen deze zomer en die van '76 is dat de droogte zich toen vooral concentreerde in West-Europa, maar dat er nu een veel groter deel van de wereld mee te maken heeft. In de VS is het nu zo warm dat verschillende vliegtuigen niet meer kunnen opstijgen. 

Boeren in oosten wanhoop nabij

Veel gewassen en oogste gaan door de aanhoudende droogte verloren. Nederlandse boeren kunnen zich hier sinds 2010 tegen verzekeren, maar slechts tien procent maakt daar op dit moment gebruik van. "Alle gewassen leiden onder het weer, maar vooral maïs, aardappelen, peen en uien zijn zeer gevoelig voor de droogte", zegt Jan Schreuder, directeur van verzekeringsmaatschappij Vereinigte Hotel eerder tegen EenVandaag. 

Dierenambulance geeft tips

Naast het feit dat mensen moeten oppassen in dit weer, geldt dat zeker voor de dieren in ons land. Dat merkte ook verslaggever Joris Kreugel, die meeging met de dierenambulance om een egel te redden. 

De ambulance kan wel een aantal gratis tips delen: óók binnenkatten en konijnen hebben onze aandacht nodig, en laat je hond niet uit met een scootmobiel. Zij zweten namelijk via hun poten en zijn bekaf na zo'n rondje joggen in deze temperaturen. Een hitteberoerte is dan niet uit te sluiten.

Kritiek ANBO

Eerder deze zomer stelde ouderenorgansatie ANBO dat het Nationaal Hitteplan overdreven was. Madeleen Helmer snapt die reactie totaal niet. "Ik begrijp de reactie van ANBO niet goed, want het zijn simpele maatregelen als voldoende koelen. Ik snap niet wat het betuttelende daarvan is."

Volgens Helmer is het Hitteplan voor een bepaalde doelgroep bedoeld. "Het Hitteplan stelt wellicht simpele maatregelen voor, maar het roept alleen irritatie op bij mensen voor wie het niet bedoeld is. Er zijn echter zat mensen die eenzaam zijn, die alleen wonen, 80 plus zijn, die minder mondig zijn, en die zijn bijzonder kwetsbaar in deze hitte."