Een unieke inkijk bij MARSOF (Maritime Special Operations Forces), de speciale eenheid van het Korps Mariniers, ook wel bekend als de 'Nederlandse Navy Seals'. Sinds 2009 voeren deze special forces operaties uit voor de kust van Somalië, in het kader van de anti-piraterij missie 'Ocean Shield'. 

In EenVandaag unieke beelden van een bevrijdingsactie op zee, gesprekken met MARSOF-militairen en een interview met de commandant, overste Jan Hut.

Mensonterende omstandigheden

Sinds 2009 arresteerden de mariniers 248 Somalische piraten en werden tientallen gijzelaars bevrijd. MARSOF-sergeant Chris vertelt in EenVandaag dat de bemanning van gekaapte koopvaardijschepen vaak in mensonterende toestand aangetroffen:

'Gijzelaars zijn gemarteld, bewerkt met brandende sigarettenpeuken en aan schijnexecuties onderworpen. Als we ze bevrijden zijn ze dolblij om ons te zien.

Meer weerstand

Ondanks de aanwezigheid van een internationale armada voor de kust van Somalie worden jaarlijks zo'n 100 schepen gekaapt. De mariniers ondervinden steeds meer weerstand bij de bevrijdingsacties. "Het geweld tegen onze eenheid neemt de laatste jaren toe. Voor piraten wordt het steeds moeilijker om schepen te kapen. Als ze de buit verliezen, reageren ze steeds agressiever’’, verklaart commandant Jan Hut. De Nederlandse militairen hebben een 'beperkt mandaat'; zo mogen de piraten niet op land worden bestreden, waardoor sommigen weten te ontsnappen. Dat is wel 'es frustrerend. Commandant Hut: "Als militair wil je altijd meer, maar wij zijn een politiek instrument en voeren dus gewoon uit wat de regering wil."  

Twintig Nederlandse special forces zijn permanent in de Golf van Aden gestationeerd om gijzelaars te bevrijden. Daarbij kunnen ze gebruik maken van mini-onderzeeërs, helicopters en vliegtuigen. De inzet van deze eenheid kost de Nederlandse schatkist jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro.  

6 - ©

11 - ©

15 - ©

10 - ©

14 - ©

9 - ©

13 - ©

8 - ©

12 - ©

7 - ©

10 - ©

6 - ©

4 - ©

5 - ©

3 - ©

4 - ©

2 - ©

3 - ©

1 - ©

2 - ©

1 - ©

Helmet-cam filmpje actie Marsof