In het jaar dat de wetenschap wereldwijd van verschillende kanten onder druk staat, geeft EenVandaag aandacht aan veelbelovende nieuwe vindingen uit wetenschappelijke hoek. Robotvogels, een auto die rijdt op ijzer, een scanner voor je voedsel….in Nederland wordt er volop geïnnoveerd, in EenVandaag de opvallendste projecten in De Doorbraak. 

Gooi de tank maar vol met ijzer! Dat is geen scène uit een sciencefictionfilm voor onderzoekers Niels Deen en Philip de Goey van de TU Eindhoven. Zij onderzoeken met hun studenten of het mogelijk is om motoren op ijzerpoeder te laten draaien. Deze zogenaamde metal fuels zouden heel geschikt zijn als brandstof, vooral voor zwaar transport over land en zee.

Kilometers maken

Er is al veel onderzoek gedaan naar alternatieve brandstoffen: zonne-energie, elektriciteit en waterstof. IJzerpoeder kan nu ook toegevoegd worden aan dat lijstje. IJzerpoeder heeft een hogere energiedichtheid dan benzine of diesel. “Een auto rijdt op een liter benzine  10 tot 20 kilometer. Als we ijzerpoeder in onze tank gooien dan kunnen we waarschijnlijk 20 tot 40 kilometer tijden op een liter ijzerpoeder.” Verder is ijzerpoeder makkelijk te recyclen en te transporteren, somt de wetenschapper op.

Geen uitstoot

De methode klinkt eenvoudig: fijngemalen ijzer wordt verbrand, waardoor energie vrijkomt die de motor kan aandrijven. Wat overblijft is roest. Dat wordt niet uitgestoten maar opgeslagen. Als je daar bij hoge temperatuur waterstof doorheen blaast heb je weer nieuwe brandstof.

Kinderschoenen

Het onderzoek staat nog in de kinderschoenen. Deen schat dat er zeker acht jaar onderzoek nodig is. Er is al belangstelling voor deze onderzoekslijn, onder andere van Peugeot en DAF.