De maatschappelijke opvang in Nederland van daklozen loopt vast. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Federatie Opvang. Het aantal mensen dat gebruik maakt van de opvang is de laatste jaren gegroeid. Van 50.000 in 2009 naar bijna 58.000 in 2012. 

De hulpzoekenden die dagelijks worden geweigerd zijn niet meegerekend, omdat deze mensen simpelweg niet worden geregistreerd. De voorzitter van het bestuur van de Federatie Opvang Jan Laurier zegt hierover: ‘Ze worden niet geregistreerd,  maar het gaat om duizenden mensen die op een wachtlijst staan’

Ook de samenstelling van de groep daklozen verandert. Door de crisis raken veel mensen hun baan, en daardoor soms ook hun huis kwijt. Dakloze Jan Tieman: ‘Mijn contract werd niet verlengd en dan krijg je een terugslag. Huis kwijt, spullen kwijt, alles kwijt’

Tieman slaapt nu bij de daklozenopvang. Als er plaats is. Zo niet, dan zet hij een tent op in het park. En hij is niet de enige. ‘ Ik ken zo al tientallen mensen in deze omgeving die dat ook doen’ aldus Tieman.

De stijging van het aantal daklozen is extra pijnlijk omdat er juist nu veel gemeenten flink bezuinigen op daklozenopvang. In 2012 heeft de helft van alle gemeenten minder geld vrij gemaakt voor deze hulp. Hil Rabenburg, directeur van daklozenopvang dnoDoen in Alkmaar: ‘Het heeft echt met de crisis te maken, mensen raken dakloos, dat is niet te ontkennen.’ Voor 2015 is een verdere bezuiniging aangekondigd van landelijk 25 miljoen euro.