In de aanloop naar de verkiezingen brengt EenVandaag kiezer en Kamerlid samen en bespreekt met hen onderwerpen die een rol spelen deze verkiezingen. In deze aflevering: de overlast op Schiphol.

Lang niet alle partijen hebben er iets over in het verkiezingsprogramma staan, maar het is wel degelijk een heet hangijzer voor de volgende kabinetsperiode: hoeveel mag Schiphol groeien? Het totaal aantal van 500.000 vluchten dat de luchthaven mag faciliteren tot 2020 is bijna bereikt, maar de concurrentie met andere luchthavens is sterk. Dus Schiphol wil graag verder groeien.  

Voor omwonenden is dat slecht nieuws. Evert Loos kwam dertig jaar geleden in Oegstgeest wonen. Toen had hij geen last van overvliegende vliegtuigen. Maar in de loop der jaren zijn de routes iets verlegd en is het aantal vliegbewegingen toegenomen, waardoor hij nu vaak ‘s nachts wakker wordt door het geluid van opstijgende of landende vliegtuigen.

In de zomer, met mooi weer, komen er volgens hem soms wel 40 vliegtuigen per uur over. Dan vlucht hij naar het oosten van het land om aan de geluidsoverlast te ontkomen.

In de komende kabinetsperiode zal besloten moeten worden of Schiphol mag groeien, en zo ja, hoe veel. CDA-Kamerlid Martijn van Helvert gaat in deze aflevering in gesprek met omwonende Evert Loos.