De klimaatplannen van het huidige kabinet zijn erg ambitieus. Om die plannen te bereiken, wordt veel verwacht van de chemische industrie. En als zij niet genoeg doen, kan dat gevolgen hebben voor de chemische bedrijven, aldus minister Wiebes. Bernard Wientjes, voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), reageert verontwaardigt en waarschuwt: “Als we worden beboet gaat dat ten koste van de investeringen.”

Wientjes reageert op de brief die minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat 5 oktober aan de kamer stuurde. Hierin geeft de minister aan dat de Nederlandse industrie flinke investeringen moet leveren. “Voor bedrijven die onvoldoende bijdragen, kan het kabinet aanvullende maatregelen nemen”, staat in de brief van Wiebes. En dat is tegen het zere been van de industrie.

‘Het gaat niet sneller dan het gaat’

“We zitten in onderhandeling. Dus we gaan niet praten over wat het gaat kosten als het niet lukt.” Hoe weten we dan dat de industrie zich aan de afspraken houdt? Wientjes: “Het vertrouwen is misschien niet sterk, maar het vertrouwen in de politiek of het bankwezen is ook niet sterk.” We moeten de chemische industrie dus maar geloven? “We zetten tenslotte wel onze handtekening eronder”, gaat Wientjes verder. “Het gaat niet sneller dan het gaat.”

‘Waarom ga je überhaupt met chemische industrie om tafel?’

Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde, vindt dat de industrie al lang blij mag zijn dat ze om tafel mogen. “Er is haast nodig. De overheid kan er ook gewoon voor kiezen het beleid door te drukken, zonder overleg met de industrie. Sterker nog, dat zou misschien een beter idee zijn”, gaat de hoogleraar verder. “Je gaat met de kerstkalkoen ook niet in conclaaf over hoe hij geslacht gaat worden. Dat wil hij namelijk niet. Waarom ga je dan wel met de chemische industrie om tafel?”

Ambitie maar gebrek aan concrete plannen

Daarnaast ziet Rotmans het niet als kosten of lasten, maar als investering: “Hoe je het ook wendt of keert, we moeten toch om. Dat kan je beter nu doen dan later. Het is dus een investering, zo moet je ernaar kijken.” 

Het is van belang dat de industrie meewerkt en meebetaalt, zegt ook Arno Bonte (GroenLinks), wethouder duurzaamheid en energietransitie in Rotterdam. “Ik wil de inwoners van Rotterdam kunnen laten zien dat bedrijven ook meebetalen met de kosten.” De hele energietransitie, waarvan de chemische industrie een onderdeel is, kost naar schatting zo’n drie tot vier miljard euro op jaarbasis. “Daar moet niet alleen de belastingbetaler voor opdraaien.”

Toch heeft Rotmans ook kritiek op het kabinet. “De plannen van het kabinet zijn ambitieus, dat is heel erg goed, maar het ondersteunend beleid ontbreekt.” Dus ambitie genoeg, maar gebrek aan concrete plannen.