Beroemdheden verzekeren van alles. Zo verzekerde Gene Simmons van Kiss zijn beroemde tong en deed Dolly Parton dat voor haar borsten. Het kan allemaal bij verzekeraar Lloyd's of London. Nu bieden zij iets nieuws: de schandaalverzekering.

Lloyd's kocht een bedrijfje op dat de verzekering tegen schandalen aanbiedt. Filmstudio's en andere grote mediabedrijven krijgen zo de mogelijkheid om zich te verzekeren tegen een schandaal rondom een beroemdheid. Denk aan Netflix die verzekert tegen de schandalen rondom Kevin Spacey, die ze uit het laatste seizoen van House of Cards moesten schrijven.

'Risico's zijn te voorspellen'

De verzekeraar is zo overtuigd van de nieuwe polis, dat ze beweren de risico's op een schandaal 'net zo goed te kunnen voorspellen als het risico op een auto-ongeluk of een overstroming'. Zit daar wat in?

Voor het berekenen van een premie hanteren verzekeraars een simpele formule. Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars legt uit: "Verzekeren is uiteindelijk dekking bieden voor een risico. Risico is de kans keer impact. Wat is de kans dat er iets gebeurt en wat is de impact daarvan? Daar wordt een premie opgeplakt. En voor die berekening heb je zoveel mogelijk data nodig."

Hoe schat je een schandaal in?

De vraag is natuurlijk of hij denkt dat het risico op een schandaal inderdaad zó goed in te schatten is, dat het vergelijkbaar is met een kansberekening voor bijvoorbeeld een ongeluk. "Er vallen een aantal bomen op een huis, we weten hoe vaak mensen een vaas bij de buren omgooien. Dus daar kun je een adequate risicoinschatting van maken. Ik vraag mij af of dat bij dit risico ook het geval is."

Lees ook

Corné van Iersel is actuaris, verzekeringswiskundige dus, en durft wel uitspraken te doen over deze nieuwe celebrity-polis. "Met moderne technieken blijkt dat je nog heel veel informatie over mensen boven water kunt halen. Dat bedrijf heeft 27.000 publieke figuren onderzocht."

Verzekeringswiskunde

En dat biedt mogelijkheden, legt Van Iersel uit. "Met die aantallen kun je goed statistiek bedrijven. In die zin zijn dit soort verzekeringen goed vergelijkbaar met gangbare verzekeringen, zoals een autoverzekering."

De schandaalverzekeraar verzamelt dus een hoop gegevens over publieke figuren en kan zo goed voorspellingen doen. En dat is vergelijkbaar met de risico-inschattingen voor een auto-verzekering. Het risico op, bijvoorbeeld, een nieuw #MeToo-schandaal is dus net zo goed in te schatten als de kans op een auto-ongeluk.

Feit of Fictie: Is een celebrity-schandaal te voorspellen?