'1,7 miljard voor het uitkopen van bewoners rond hoogspanningsmasten? Belachelijk!' Dat vindt Hoogleraar Ira Helsloot. 'In Nederland zijn we doorgeschoten met veiligheidmaatregelen die eigenlijk helemaal geen veiligheid opleveren.'

Hoogspanningmasten, tunnelveiligheidsmaatregelen, BSE-controles op vlees. Politici zijn volgens Helsloot doorgeschoten in hun drang naar veiligheid en geven er daarom veel te veel geld aan uit . We kunnen wat hem betreft gemakkelijk 10 miljard bezuinigen zonder dat dat de veiligheid in Nederland erg schaadt.

Bewoners van de Kerstraat in Oostzaan zijn woedend over de oproep. Hen werd al jaren beloofd dat hun onverkoopbare huizen zouden worden opgekocht door de overheid, maar ook dat is dus volgens Helsloot nutteloos. Hoogspanningsmasten leveren een miniem gevaar voor de volksgezondheid op en uitkopen is daarom helemaal niet nodig.

'Bezuinigen op doorgeschoten veiligheidsmaatregelen'