Winkeldiefstal, vernieling en intimidatie: in Budel zijn ze deze overlast van asielzoekers zonder kans op een verblijfsvergunning zat. De gemeenteraad wil het contract voor het azc alleen verlengen, als de veiligheid van buurtbewoners is gegarandeerd.

In Ter Apel in Groningen en Budel in Noord-Brabant is sinds vorig jaar een sobere opvang georganiseerd voor 'veiligelanders'. Dat zijn asielzoekers uit landen die vrijwel kansloos zijn in de asielprocedure, zoals bijvoorbeeld Marokko, Tunesië en Albanië. De sobere opvang houdt in dat ze alleen voeding en onderdak krijgen en geen leefgeld.

'Jonge meiden nageroepen'

Het idee was dat door deze mensen te concentreren, beter toezicht mogelijk zou zijn. Dat lijkt niet zo te werken. In Budel is de overlast - net als in Ter Apel - onverminderd groot. "Het lijkt hier rustig in Budel, maar er worden dingen van rekken gestolen bij kledingwinkels, in de supermarkt worden dingen weggehaald, en jonge meiden worden nageroepen en geïntimideerd", zegt fractievoorzitter van de lokale partij ELAN Carry van Rooij.

Van Rooij is er dan ook niet rouwig om dat de proef - want dat is het - met de sobere opvang van 'veiligelanders' op 31 december 2021 ophoudt.

Bekijk hier de TV-reportage over het verzet in Budel tegen 'veiligelanders'

'Draagvlak voor opvang kalft af'

Marie Beenackers van de progressieve lokale partij Pro6 is het daarmee eens: "Het is een beperkte groep die diefstallen pleegt en vrouwen en meisjes lastigvalt. De mensen hier hebben daar terecht helemaal genoeg van."

"Tegelijkertijd is het jammer, want we willen hier wel mensen opvangen, maar op deze manier kalft het draagvlak daarvoor af."

Veiligheid

Het COA heeft tot juni 2024 een contract met de gemeente voor het huidige azc. Om langer van het terrein gebruik te kunnen maken, is er een bestemmingsplanwijziging nodig. Vanwege de overlast is de gemeenteraad daar nu voor gaan liggen. Beenackers: "We willen garanties van het COA voor de veiligheid van omwonenden. Anders is het einde verhaal."

Beenackers roept politici in Den Haag op, om ook in internationaal verband iets aan deze kwestie te doen, omdat de landen van herkomst weigeren om hun eigen onderdanen terug te nemen.

Bekijk ook

'Landen van herkomst meer onder druk zetten'

Joost Eerdmans, fractievoorzitter van JA21 in de Tweede Kamer, heeft een plan opgesteld om 'veiligelanders' aan te pakken: "Aan de ene kant willen we de mogelijkheden om kwaadwillenden in vreemdelingendetentie te zetten verruimen. En verder moet het kabinet meer doen om landen zoals Marokko te dwingen deze mensen terug te nemen."

"Je kunt die onder druk zetten door het eenzijdig opzeggen van uitkeringsverdragen, het opschorten van ontwikkelingshulp of bijvoorbeeld het beperken van landingsrechten."

Consequenties

Tweede Kamerlid van het CDA Anne Kuik, zit op dezelfde lijn: "Kijk bijvoorbeeld naar waar Frankrijk mee bezig is: die willen het voor bepaalde landen moeilijker maken om een visum te krijgen."

"Dan realiseert zo'n land zich dat het niet terugnemen van zijn burgers ook echt consequenties heeft."