Ter aanvulling van de reportage over de toekomst van de banken stelde EenVandaag (1V) drie vragen aan de toezichthouder die de financiële dienstverlening controleert: Autoriteit Financiële Markten (AFM)

1V : Hoe kijken jullie naar de groei van ondernemingen die concurreren met grootbanken in financiële diensten?

AFM: Nieuwe toetreders en innovaties dragen bij aan een groter aanbod van diensten en dus meer keuze voor consumenten. Ook zie je vruchtbare samenwerkingsverbanden tussen de gevestigde instellingen en fintech start-ups.

Specifiek met betrekking tot financiële start ups is van belang dat zij diensten aanbieden waarbij zij in hun dienstverlening daadwerkelijk het klantbelang als vertrekpunt nemen. Daar sturen wij in ons toezicht ook nadrukkelijk op bij de traditionele financiële instellingen en daar zullen we ook op toezien bij financiële start- ups.

1V: Wat zijn de valkuilen of de pluspunten voor de consument?

AFM: Veel van deze start ups zetten in op snelle eenvoudige digitale dienstverlening met betere informatie en scherpe prijzen. Dat is positief. Zo dragen bijvoorbeeld vergelijkingssites van financiële diensten bij aan een grotere transparantie en gemakkelijkere vergelijkbaarheid van diensten.

Een nadeel is dat de digitalisering er toe leidt dat diensten gemakkelijk af te nemen zijn, wat tot impulsieve aankopen kan leiden, of het nu om een lening gaat of een transacties op de beurs.

Het afnemen van financiële diensten is niet zonder risico’s en vraagt daarom om doordachte beslissingen van consumenten. Het toegenomen gemak heeft dus ook een andere kant.

1V: Hoogleraar Arnoud Boot stelt dat de toezichthouder innovatie vanuit start-ups afremt door ingewikkelde regelgeving. Hoe kijken jullie hier tegenaan?

AFM: Het is een gegeven dat de financiële sector veel regulering kent, vaak ook complex van aard. De complexiteit heeft voor een deel te maken met de internationale dynamiek bij de totstandkoming ervan.

De toename aan regels heeft onder meer te maken met het feit dat zich in het verleden flink wat incidenten hebben voorgedaan, die tot grote schade voor consumenten, beleggers en de maatschappij hebben geleid.

In de praktijk zie je dat het toezicht op nieuwe spelers meegroeit met de nieuwe ontwikkelingen. Zo zijn we bijvoorbeeld met de Nederlandsche Bank een proeftuin aan het opstarten waarbij in een gecontroleerde omgeving innovatieve financiële producten en bedrijfsmodellen worden getest. Hiermee voorkomen we onder andere dat we niet-werkbare toezichtregels vaststellen.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.