VVD en PvdA lijken ruimte te maken voor een verhoging van de lerarensalarissen in de begroting voor Prinsjesdag. De demissionaire regeringspartijen zouden dan voor het eerst tegemoet komen aan de eisen van actievoerende basisschooldocenten. De geruchten die de docenten nu ter ore komen, stellen hen echter niet tevreden: “1% verhoging? Doe dan niets,” aldus Jan van de Ven van PO in actie.

De basisschooldocenten zijn het zat dat hun salaris ver achterblijft op dat van de docenten in het voortgezet onderwijs. Volgens de PO-raad, de koepel van schoolbesturen in het basisonderwijs scheelt het verschil in salaris op de eindschaal een derde. Ook willen de juffen en meesters dat er iets wordt gedaan aan de werkdruk die de afgelopen jaren steeds maar is opgelopen.

Bron: Research Centre for Education and Labour Market Maastricht

De huidige regeringspartijen VVD en PvdA maken nu de begroting voor Prinsjesdag. De deadline is volgende week, vrijdag 1 september. Asscher dreigde eerder de stekker uit het demissionaire kabinet te trekken als de VVD niets zou willen doen aan de lerarensalarissen. Minister van Financiën Dijsselbloem zei vorige week: “Meer salarissen voor basisschoolleraren is te doen. We gaan het oplossen,” tegen de NOS.

900 miljoen

Maar de vraag is: hoeveel meer salaris? Sinds maart verenigden zich 40 000 juffen en meesters in de groep PO in Actie. Samen met de onderwijsbonden en de PO-raad vormen zij inmiddels het PO-front. Zij hebben zelf uitgerekend dat er ongeveer 900 miljoen euro bruto nodig is om de salarissen in het primair en het voortgezet onderwijs gelijk te trekken. Dat betekent een investering van ruim 10% op het totale bedrag dat de overheid nu uitgeeft aan salarissen in het primair onderwijs.

Waar VVD en PvdA nu over praten is niet bekend, maar de voortekenen stellen Jan van de Ven, docent in Overloon en een van de initiatiefnemers van PO in Actie, niet gerust. “Ik las in de Volkskrant dat de VVD spreekt over 1%. Doe dan niets. Ik vraag me af of ze überhaupt waarde hechten aan het onderwijs. De PvdA schrijft in het verkiezingsprogramma 3,25%. Ook dat is wat ons betreft een druppel op een gloeiende plaat.

Acties

Het PO-front blijft dus in voorbereiding voor nieuwe acties in het najaar. In juni was er een eerste prikactie, veel scholen bleven één uur dicht en ’s middags werd er gemanifesteerd op het Malieveld. De docenten hebben altijd gedreigd met veel verdergaande acties als er in de formatie geen afspraken worden gemaakt die hen tevreden stellen. Wat die acties precies inhouden is nog niet bekend.

Het PO-front is er naar eigen zeggen wel in geslaagd om drie scenario’s waarmee zij tevreden zouden zijn op tafel te krijgen bij de formatie. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hadden allemaal niets specifiek in hun verkiezingsprogramma staan over de lerarensalarissen. Ook het eventuele akkoord tussen VVD en PvdA wil Rutte eerst voorleggen aan de formerende partijen, hij wil dat zij de salarisverhoging steunen. Op deze constructie is Van de Ven van PO in Actie niet gerust:

'We zijn bang onderdeel te worden van politieke spelletjes. Het maakt ons geen moer uit hoe het nu gebeurt, als het maar gaat om onze belangen en niet om politieke belangen.'

De salariskwestie wordt extra urgent omdat er een behoorlijke tekort aan docenten dreigt. Nu al hebben scholen moeite om genoeg docenten te vinden, dat bleek al uit een rondgang van de NOS maandag. Uit berekeningen van het ministerie van Onderwijs blijkt dat, als er niets gebeurt, dat tekort oploopt tot 10 000 fte’s in 2025.

EenVandaag besteedde eerder aandacht aan het tekort aan leraren in het basisonderwijs. Bekijk hieronder de items terug: