Het bepalen van de babynaam is voor aanstaande ouders vaak erg lastig. Niet alleen de voornaam kan voor discussie zorgen, maar ook de achternaam is soms een heikele kwestie. Want welke familielijn moet voortleven, die van de man of de vrouw? De roep voor een dubbele achternaam klinkt dan ook steeds luider.

Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat de achternaam van de man voor verreweg de meeste mensen in het land de voorkeur krijgt. Ruim driekwart (68 procent) van alle ondervraagden zou zijn of haar kind de achternaam van de man geven. Slechts 11 procent verkiest die van de vrouw. 

"Ik wil aansluiten bij de bestaande traditie", zegt een ondervraagde. Verder zien mensen de achternaam als erkenning van de man.  Een panellid daarover: "Bij geboorte is het duidelijk wie de moeder is en de rol van de vader wordt erkend door de achternaam."

Roep om dubbele achternaam

Er gaan sinds kort stemmen op om ouders een mogelijkheid te bieden om beide achternamen door te geven aan hun kind. Een dubbele achternaam biedt ouders, volgens voorstanders, een uitweg op de lastige kwestie: welke keus maak je als je gelijkwaardig bent als man en vrouw? 

LEES OOK:

Bij mensen in het land is er echter weinig draagvlak voor het uitbreiden van het aantal opties. Een meerderheid (58 procent) ziet niets in een dergelijke wetswijziging. Zij lijken overvallen te worden door de discussie en zien een zoveelste traditie sneuvelen: "Ik vind dit zo'n onzindiscussie. Weer een kleine groep die onze tradities wil veranderen", zegt een panellid verbeten. Andere mensen voorzien ook praktische problemen: "Wacht even: dan kunnen de kinderen daarvan dus vier achternamen aannemen?"

Jonge vrouwen gebaat bij dubbele achternaam

Een kwart van de ondervraagden (27 procent) ziet wel graag dat beide ouders hun naam kunnen doorgeven aan hun kind. Zij zien dit als gelijkwaardigheid tussen man en vrouw of zien niet in waarom het niet zou kunnen. Een ondervraagde: "Als mensen dat willen, wie is de overheid om te bepalen dat dat niet mag?"

Een groep die deze discussie aangaat en wél voor de dubbele achternaam zijn, zijn jonge vrouwen. De grootste groep vrouwen onder de vijfenveertig jaar (49 procent) ziet graag dat de wet wordt uitgebreid met deze optie. Een jonge vrouw daarover: "Ik zou als vrouw ook graag mijn familienaam willen doorgeven." 

Wanneer deze groep die mogelijkheid, naast de huidige opties, wordt voorgelegd, zouden een stuk minder van hen de achternaam van de man kiezen. Drie op de tien (29 procent) verkiest dan de dubbele achternaam. 

over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 25.791 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats tussen 26 oktober en 1 november 2018. De uitslag van het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.