De kiezers van de VVD en de PvdA vinden het een goede zaak dat hun partijen met elkaar een kabinet proberen te formeren. Vrijwel alle VVD-stemmers vinden het wenselijk of acceptabel (98 procent). Onder de aanhang van de PvdA is vrijwel evenveel steun (96 procent).

Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 24.000 mensen, waaronder 5000 VVD-stemmers en 6000 PvdA-stemmers. Beide achterbannen vinden het niet nodig dat er nog een derde partij, zoals het CDA of D66 bij komt.

Ondanks het feit dat veel kiezers strategisch op VVD of de PvdA hebben gestemd om te voorkomen dat de ander het grootst zou worden heeft vrijwel niemand spijt van zijn stem. Zowel de VVD-stemmers (77 procent) als de PvdA-stemmers (67 procent) hebben er vertrouwen in dat een kabinet van VVD en PvdA de economische crisis op een goede manier gaat aanpakken.

Zorg en hypotheekrente knelpunten

In het onderzoek werd ook de vraag voorgelegd op welke terreinen Rutte en Samsom absoluut geen concessies mogen doen tijdens de onderhandelingen. De PvdA-stemmers maken zich vooral sterk voor de gezondheidszorg: ze willen minder marktwerking en een meer inkomensafhankelijke zorg. Ook moet het ontslagrecht blijven zoals het is en mag de hypotheekrenteaftrek wat hen betreft aangepakt worden. De VVD-kiezers benadrukken dat de hypotheekrenteaftrek juist behouden moet blijven voor bestaande gevallen. Zij willen de gezondheidszorg niet inkomensafhankelijk maken en de belastingen voor de rijken mogen niet verhoogd worden. Ook op het gebied van ontwikkelingssamenwerking staan de kiezers van PvdA en VVD tegenover elkaar.

De Jager moet blijven

VVD-senator Heleen Dupuis opperde eerder het idee om Jan Kees de Jager minister van Financiën te laten blijven zonder dat het CDA in de regering zit. Van alle kiezers vindt 56 procent dit een goed idee. Ook de kiezers van VVD en PvdA reageren positief: 80 procent van de VVD-stemmers vinden dit een goed plan, van de PvdA-kiezers is dit 44 procent. 42 Procent van de PvdA-stemmers vindt het een slecht plan.

Driekwart (72 procent) van alle kiezers verwacht dat het kabinet van VVDen PvdA ook daadwerkelijk rond gaat komen. Dit zou dan binnen 8 weken gebeuren. 21 Procent denkt dat de formatiepoging nog gaat stranden.

Over het onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd onder het EenVandaag Opiniepanel. Aan het onderzoek deden 24.000 mensen mee, waaronder 5000 VVD-stemmers en 6000 PvdA-stemmers.

Het onderzoek vond plaats van 25 tot en met 27 september.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2010.

Panelleden krijgen ongeveer een keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.