Een meerderheid van de mensen die bij de Kamerverkiezingen op de VVD (58%) en het CDA (53%) hebben gestemd, staat open voor samenwerking met de PVV op lokaal niveau. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 32.000 leden van het Opiniepanel. Sybrand Buma en Klaas Dijkhoff sluiten samenwerking van hun partij met de PVV op gemeenteniveau niet uit, het CDA en de VVD deden dat landelijk wel. Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Veel VVD- en CDA-kiezers zeggen dat de verantwoordelijkheid bij de lokale fracties ligt en noemen het uitsluiten van partijen ondemocratisch. Vooral VVD-stemmers zien geen onoverkomelijke inhoudelijke bezwaren tegen samenwerking met de PVV.

Ook een ruime meerderheid van de 50PLUS-stemmers (74%) staat open voor lokale samenwerking met de partij van Wilders.  CU-, D66-, GroenLinks- en PvdA-stemmers zien juist het liefst dat hun partij een coalitie met de PVV op gemeenteniveau uitsluit, SP-kiezers zijn verdeeld.

over dit onderzoek
clock 02-02-2018 01:00

Aan het onderzoek, gehouden van 26 tot en met 30 januari 2018, deden 32.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. De uitslag is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.